Szkolenia

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – nowe akty wykonawcze i zmiany w organizacji pieczy zastępczej

logo_vademecum

Centrum Edukacji Vademecum zaprasza na szkolenie nt. „Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – nowe akty wykonawcze i zmiany w organizacji pieczy zastępczej.”

MIEJSCE SZKOLENIA:

20.11.15r .- WROCŁAW
24.11.15r. – WARSZAWA
30.11.15r. – RZESZÓW
01.12.15r. – KRAKÓW
14.12.15r. – TORUŃ
15.12.15r. – POZNAŃ

Szkolenie kierujemy do : realizatorów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej szczebla powiatowego oraz wszystkich osób zainteresowanych tym tematem.

Cele szkolenia:

  • omówienie wybranych problemów interpretacyjnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • omówienie zmian wprowadzonych nowymi aktami wykonawczymi do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Aktualne dane na temat na temat systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji w świetle danych statystycznych za 2014 rok.

2. Placówki wsparcia dziennego – terminy wejścia w życie standardów – nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymogów lokalowych i sanitarnych dla placówek wsparcia dziennego.

3. Zmiany w systemie pieczy zastępczej wywołane zmianą ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw.

4. Co dalej z centrami do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych?

5. System rodzinnej pieczy zastępczej:
a) funkcje kontrolne zarządu powiatu i sposób ich realizacji,
b) uszczegółowienie dokumentacji sytuacji dziecka,
c) zasady przeprowadzania oceny zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz sporządzanie opinii o dziecku na potrzeby procedur adopcyjnych.

6. Zmieniony system kwalifikacji rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka:
a) szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
b) badania lekarskie i psychologiczne.

7. Zasady odpłatności za dzieci umieszczone w zakładach opieki leczniczej a obowiązki powiatu.

8. W jaki sposób powiat będzie kontrolowany – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli.

9. Zmiany kryterium dochodowego z pomocy społecznej i podstawy do świadczeń a przepisy przejściowe do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

10. Najistotniejsze problemy interpretacyjne – przykłady i propozycje rozwiązań.

11. Nowe źródła finansowania zmian organizacyjnych w pieczy zastępczej – środki europejskie.

12. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.

www.vademecum.org.pl

Komentarze (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

irss

Kurs specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej – nowa edycja Warszawa (1/2016)

04 stycznia 2016      TAGI:      
Dział Szkoleń Instytutu Rozwoju Służb Społecznych ogłosił nabór na kurs...»

Szkolenie zawodowe „Asystent Rodziny”

15 stycznia 2016     
Akademia Rozwoju Horyzont Katarzyna Olobry-Księżak zaprasza na kolejną edycję szkolenia...»
pwsip

Kurs specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej – ostatnie wolne miejsca!

11 listopada 2015      TAGI:   
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży prowadzi...»

Szkolenie „Asystent Rodziny”

09 lutego 2015      TAGI:   
Akademia Rozwoju Horyzont Katarzyna Olobry-Księżak zaprasza na kolejną edycję szkolenia...»
asystent-rodziny

Studium Asystenta Rodziny – edycja jesień 2015

12 lipca 2015      TAGI:      
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu adresowanym...»
NOWA I ZIELONA » 07 grudnia 2016, 22:52

utrata czy ciągłość

Regina78 » 07 grudnia 2016, 22:51

Osoba współpracująca a utrata

aga22 » 07 grudnia 2016, 22:27

prewspółczynnik !!

anka35 » 07 grudnia 2016, 21:13

zł za zł amazis

oliwia19 » 07 grudnia 2016, 20:16

Zawarcie małżeństa