Newsy         

Wgląd do akt postępowań administracyjnych

Kto może mieć wgląd do akt postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej? Czy może to być wójt (burmistrz, prezydent miasta)?

segregator

W związku z pojawiającymi się przypadkami prób ingerencji władz samorządowych w działalność Ośrodków Pomocy Społecznej związaną z prowadzeniem spraw w zakresie przyznawania świadczeń z pomocy społecznej (żądania umożliwienia wglądu w indywidualne akta klientów, kierowania wytycznych co do sposobu prowadzenia postępowań), Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej skierowała do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pisemne zapytanie. W piśmie MRPiPS, która jest odpowiedzią na pismo Federacji, pojawia się wyjaśnienie, iż „wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie ma prawa wglądu do akt postępowań administracyjnych w zakresie przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. Treść art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej wyraźnie wskazuje, że wójt udziela upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach z zakresu pomocy społecznej (należących do zadań własnych gminy) kierownikowi ośrodka pomocy społecznej. Z powyższego wynika, ze wójt nie jest organem właściwym do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej”.

Pismo MRPiPS z dn. 2.12.2015r.
Znak: DPS.I.5111.432.2015.SB

Komentarze (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

justice-626461_1280

Z orzecznictwa sądów administracyjnych – przewlekłość postępowania SKO

Ustawodawca w Kodeksie postępowania administracyjnego określił termin, jaki organ...»
legal-450202_1280

Z orzecznictwa sądów administracyjnych – 500+ a pomoc społeczna

W myśl art. 8 ust. 4 Ustawy o pomocy społecznej do dochodu, od którego uzależnione...»
justice-2071539_1280

Z orzecznictwa sądów administracyjnych – świadczenie wychowawcze a faktyczna opieka nad dzieckiem

Należy podkreślić, że wśród uprawnionych do ubiegania się o świadczenie wychowawcze...»
justice-2060093_960_720

Z orzecznictwa sądów administracyjnych – rozstrzygnięcia sporu w zakresie kontraktu socjalnego

21 lutego 2017      TAGI:      
W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny...»