Porady   

Dodatek 250 zł dla pracownika socjalnego

Pracownicy socjalni zatrudnieni w instytucjach pomocy społecznej, m.in. Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Domach Pomocy Społecznej, mogą otrzymywać co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł.

Aby otrzymać ww. dodatek, pracownicy socjalni powinni spełniać jednak pewne wymogi, a mianowicie: wykonywać pracę socjalną w terenie, w środowisku osób, rodzin korzystających z pomocy społecznej, w tym przeprowadzać wywiady środowiskowe (zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej).

Pracownicy socjalni zatrudnieni np. w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, wykonują wąski zakres zadań wynikających z Ustawy o pomocy społecznej, większość ich zadań wynika z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Należy więc zwrócić uwagę na charakter pracy i zakres obowiązków danego pracownika socjalnego – czy wykonywane przez niego zadania faktycznie  uprawniają go do otrzymywania ww. dodatku.

Dodatek wypłacany jest w wysokości 250 zł w przypadku pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, natomiast jeżeli pracownik zatrudniony jest w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Komentarze (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Co uznaje się za dochód, kiedy składa się wniosek o dodatek mieszkaniowy?

10 sierpnia 2017      TAGI:      
  Art. 3 pkt. 3 Ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r.określa,...»

Czy pracownik socjalny pobierający dodatek za pracę w terenie może dostać inny dodatek z tytułu innych obowiązków?

22 sierpnia 2017      TAGI:      
Pracownik socjalny pobierający dodatek 250 zł za pracę w terenie może otrzymywać...»

Jakie trzeba mieć uprawnienia, aby być superwizorem dla pracowników socjalnych?

22 sierpnia 2017      TAGI:      
Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016r.wsprawie...»

Czy przyznaje się zasiłek okresowy dla zasiłkobiorcy stałego?

02 sierpnia 2017      TAGI:      
  Tak, zasiłek taki przyznaje się. Zasiłek stały przyznaje się na podstawie...»