Porady   

Dodatek 250 zł dla pracownika socjalnego

Pracownicy socjalni zatrudnieni w instytucjach pomocy społecznej, m.in. Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Domach Pomocy Społecznej, mogą otrzymywać co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł.

Aby otrzymać ww. dodatek, pracownicy socjalni powinni spełniać jednak pewne wymogi, a mianowicie: wykonywać pracę socjalną w terenie, w środowisku osób, rodzin korzystających z pomocy społecznej, w tym przeprowadzać wywiady środowiskowe (zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej).

Pracownicy socjalni zatrudnieni np. w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, wykonują wąski zakres zadań wynikających z Ustawy o pomocy społecznej, większość ich zadań wynika z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Należy więc zwrócić uwagę na charakter pracy i zakres obowiązków danego pracownika socjalnego – czy wykonywane przez niego zadania faktycznie  uprawniają go do otrzymywania ww. dodatku.

Dodatek wypłacany jest w wysokości 250 zł w przypadku pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, natomiast jeżeli pracownik zatrudniony jest w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Komentarze (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych

06 kwietnia 2016      TAGI:         
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie udzielają osobom...»

Odpowiedzialność etyczna pracownika socjalnego wobec własnego zawodu

23 maja 2016      TAGI:   
Pracownik socjalny jest nie tylko jest zobowiązany do zachowania postawy etycznej względem...»

Świadczenia z pomocy społecznej dla osób aresztowanych lub pozbawionych wolności

14 czerwca 2016      TAGI:   
Według Ustawy o pomocy społecznej osobie, która odbywa w zakładzie karnym karę...»

Co uznaje się za dochód, kiedy składa się wniosek o dodatek mieszkaniowy?

10 sierpnia 2017      TAGI:      
  Art. 3 pkt. 3 Ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r.określa,...»

Rola pracownika socjalnego w procedurze Niebieskiej Karty

25 maja 2016      TAGI:         
Pracownik socjalny będący członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania...»
LucB » 21 listopada 2017, 09:31

koordynacja, powrót z zagranicy

zniesmaczona35 » 21 listopada 2017, 09:23

jakie świadzcenia i kto w składzie rodziny

jollaa » 21 listopada 2017, 09:21

500+ a prawomocność rozwodu