Porady   

Dodatek 250 zł dla pracownika socjalnego

Pracownicy socjalni zatrudnieni w instytucjach pomocy społecznej, m.in. Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Domach Pomocy Społecznej, mogą otrzymywać co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł.

Aby otrzymać ww. dodatek, pracownicy socjalni powinni spełniać jednak pewne wymogi, a mianowicie: wykonywać pracę socjalną w terenie, w środowisku osób, rodzin korzystających z pomocy społecznej, w tym przeprowadzać wywiady środowiskowe (zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej).

Pracownicy socjalni zatrudnieni np. w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, wykonują wąski zakres zadań wynikających z Ustawy o pomocy społecznej, większość ich zadań wynika z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Należy więc zwrócić uwagę na charakter pracy i zakres obowiązków danego pracownika socjalnego – czy wykonywane przez niego zadania faktycznie  uprawniają go do otrzymywania ww. dodatku.

Dodatek wypłacany jest w wysokości 250 zł w przypadku pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, natomiast jeżeli pracownik zatrudniony jest w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Komentarze (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Formy pomocy dla usamodzielnionych wychowanków

24 maja 2016      TAGI:         
W dziale IV Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 140 wymienione...»

Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

19 maja 2016      TAGI:         
Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami...»

Odpowiedzialność etyczna pracownika socjalnego wobec pracodawcy

23 maja 2016      TAGI:   
Pracownik socjalny jest zobowiązany zachować postawę etyczną nie tylko względem...»

Przedstawiciel dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym

12 kwietnia 2016      TAGI:   
W sytuacji, gdy w postępowaniu administracyjnym konieczne jest zapewnienie właściwej...»

Dodatkowy urlop dla pracownika socjalnego

06 kwietnia 2016      TAGI:   
Pracownik socjalny zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej lub w Powiatowym Centrum...»