Porady   

Ingerencja państwa we władzę rodzicielską – przyczyny i konsekwencje

Przyczyną ingerencji państwa we władzę rodzicielską jest przede wszystkim dbałość o dobro dziecka  i reagowanie, gdy dobro dziecka jest zagrożone.

Konsekwencją ingerencji państwa we władzę rodzicielską jest ograniczenie, zawieszenie bądź też pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd rodzinny może ograniczyć władzę rodzicielską, stosując jednocześnie przy tym m.in.: nadzór kuratora, zobowiązanie do pracy z asystentem rodziny, zobowiązanie do uczestnictwa zajęciach w placówce wsparcia dziennego itp. Jeżeli środki te nie są wystarczające i dobro dziecka w dalszym ciągu jest zagrożone, sąd może orzec o umieszczeniu małoletniego w pieczy zastępczej.

Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy lub w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka, sąd rodzinny zobowiązany jest do zastosowania najostrzejszego środka w postaci pozbawienia władzy rodzicielskiej. W wyniku pozbawienia władzy rodzicielskiej rodzic traci ogół praw i obowiązków. W tej sytuacji sąd ustanawia opiekuna prawnego dziecka. Sąd rodzinny może przywrócić władzę rodzicielską.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej stosowane jest w razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, np.: pobyt w szpitalu, krótkotrwała kara pozbawienia wolności, wyjazd za granicę. Sąd rodzinny uchyla zawieszenie, gdy przyczyna ustaje.

Komentarze (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Czym jest władza rodzicielska?

19 sierpnia 2016      TAGI:         
Według przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władzą rodzicielską jest zarówno...»

Brak współpracy wnioskodawcy z pracownikiem pomocy społecznej – konsekwencje

Według Ustawy o pomocy społecznej celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom...»

Kim jest opiekun faktyczny dziecka?

22 września 2016      TAGI:         
Według przepisów Ustawy o świadczeniach rodzinnych opiekun faktyczny dziecka to osoba,...»

Jak założyć spółdzielnię socjalną?

22 września 2016      TAGI:   
Kiedy osoby pragnące założyć spółdzielnię socjalną mają już na nią pomysł...»

Co to jest spółdzielnia socjalna?

22 września 2016      TAGI:   
Spółdzielnia socjalna to wspólne przedsięwzięcie grupy osób. Posiada cechy przedsiębiorstwa...»