Porady      

Interwencja kryzysowa – charakterystyka

W Ustawie o pomocy społecznej w art. 47 ust. 1 określono, że „(…) interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej”.

Należy uznać, że interwencja kryzysowa jest działaniem podejmowanym zarówno w kontekście indywidualnych przeżyć i reakcji psychicznych rodzin przeżywających kryzys, jak i w kontekście reakcji na społecznie przeżywane sytuacje krytyczne.

Pracownicy socjalni mają obowiązek podjęcia się interwencji na rzecz osób połączonych wspólnym kryzysem, np. osób poszkodowanych w pożarze, powodzi lub wskutek przejścia huraganu; podjąć działania interwencyjne wobec rodzin osób, które zginęły w katastrofie komunikacyjnej, wspierać rodziny i bliskich ofiar zamachu terrorystycznego. Praca pracownika socjalnego jest nieodłącznie związana z kontaktem z grupą ludzi w sytuacji krytycznej, zagrożoną skutkami kryzysu.

Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie w trudnej sytuacji.

Kryzys powstaje wtedy, kiedy osoba, rodzina nie radzi sobie w trudnej sytuacji, przekracza ona jej indywidualne możliwości podjęcia działań zmierzających do jej rozwiązania. U w/w osób pojawia się rodzaj stresu negatywnego (dystresu), wówczas zasadne jest podjęcie interwencji.

W pierwszej kolejności pracownik powinien podjąć takie działania, które nie będą pogłębiać kryzysu, a następnie pomóc Klientowi wykorzystywać jego własne zasoby, które umożliwią mu radzenie sobie w tego rodzaju sytuacjach.

Komentarze (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Charakterystyka jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

24 maja 2016      TAGI:   
Poniżej scharakteryzowane zostaną jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Ośrodek...»

Przysposobienie dziecka – charakterystyka

01 czerwca 2016      TAGI:   
Przysposobienie dotyczy osoby małoletniej i ma na celu dobro tej osoby. W dniu składania...»

Obserwatorium Integracji Społecznej – charakterystyka działań

27 maja 2016      TAGI:         
Obserwatoria Integracji Społecznej wyłoniły się ze struktur Regionalnych Ośrodków...»

Kim jest opiekun faktyczny dziecka?

22 września 2016      TAGI:         
Według przepisów Ustawy o świadczeniach rodzinnych opiekun faktyczny dziecka to osoba,...»

Jak założyć spółdzielnię socjalną?

22 września 2016      TAGI:   
Kiedy osoby pragnące założyć spółdzielnię socjalną mają już na nią pomysł...»