Porady      

Interwencja kryzysowa – charakterystyka

W Ustawie o pomocy społecznej w art. 47 ust. 1 określono, że „(…) interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej”.

Należy uznać, że interwencja kryzysowa jest działaniem podejmowanym zarówno w kontekście indywidualnych przeżyć i reakcji psychicznych rodzin przeżywających kryzys, jak i w kontekście reakcji na społecznie przeżywane sytuacje krytyczne.

Pracownicy socjalni mają obowiązek podjęcia się interwencji na rzecz osób połączonych wspólnym kryzysem, np. osób poszkodowanych w pożarze, powodzi lub wskutek przejścia huraganu; podjąć działania interwencyjne wobec rodzin osób, które zginęły w katastrofie komunikacyjnej, wspierać rodziny i bliskich ofiar zamachu terrorystycznego. Praca pracownika socjalnego jest nieodłącznie związana z kontaktem z grupą ludzi w sytuacji krytycznej, zagrożoną skutkami kryzysu.

Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie w trudnej sytuacji.

Kryzys powstaje wtedy, kiedy osoba, rodzina nie radzi sobie w trudnej sytuacji, przekracza ona jej indywidualne możliwości podjęcia działań zmierzających do jej rozwiązania. U w/w osób pojawia się rodzaj stresu negatywnego (dystresu), wówczas zasadne jest podjęcie interwencji.

W pierwszej kolejności pracownik powinien podjąć takie działania, które nie będą pogłębiać kryzysu, a następnie pomóc Klientowi wykorzystywać jego własne zasoby, które umożliwią mu radzenie sobie w tego rodzaju sytuacjach.

Komentarze (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Obserwatorium Integracji Społecznej – charakterystyka działań

27 maja 2016      TAGI:         
Obserwatoria Integracji Społecznej wyłoniły się ze struktur Regionalnych Ośrodków...»

Przysposobienie dziecka – charakterystyka

01 czerwca 2016      TAGI:   
Przysposobienie dotyczy osoby małoletniej i ma na celu dobro tej osoby. W dniu składania...»

Charakterystyka jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

24 maja 2016      TAGI:   
Poniżej scharakteryzowane zostaną jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Ośrodek...»

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»