DOKUMENTY

      Dokumenty   

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy i innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art 30f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Wzór, Druk

Kategoria: Druki, formularze
Data dodania:
Pobierz wzór
    PDF (1 715.40 KB)     Liczba pobrań: 1023
Pobierz druk
    PDF (181.95 KB)     Liczba pobrań: 506

Komentarze (0)

      1 + 1 = ?