Porady   

Podstawowe formy działania administracji publicznej

Do podstawowych form działania administracji publicznej zaliczyć należy:

– akty normatywne – to teksty, które są opracowane językiem prawnym i sformułowane w postaci przepisów. Przykładem aktu normatywnego jest ustawa, na której opiera się praca między innymi pracowników socjalnych;
– akty administracyjne – są to decyzje administracyjne, których podstawą są przepisy prawa;
– porozumienia administracyjne – porozumienie zawierane jest przez równorzędne podmioty, wymagane jest, aby przynajmniej jedna ze stron realizowała zadania administracji publicznej. Porozumienie tego typu może dotyczyć przeniesienia obowiązku realizowania jednego zadania na drugi podmiot;
– czynności cywilnoprawne – regulowane są na podstawie przepisów prawa cywilnego.
– czynności faktyczne – celem w/w czynności nie jest wywołanie skutku prawnego. Przykładem może być poświadczenie;
– niewładcze formy działania administracji – oznacza to, że organ administracji publicznej nie zajmuje pozycji dominującej a stawia podmiot na równi ze sobą.

Komentarze (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Czy OPS może rozpocząć działania na rzecz osoby bez jej zgody?

03 sierpnia 2016      TAGI:         
Jednostka organizacyjna może rozpocząć działania na rzecz konkretnej osoby, jednak...»

Formy pomocy dla usamodzielnionych wychowanków

24 maja 2016      TAGI:         
W dziale IV Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 140 wymienione...»

Podstawowe zagadnienia Ustawy o finansach publicznych

Ustawa o finansach publicznych dotyczy sektora finansów publicznych, koncentruje się...»

W jakich przypadkach organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji?

02 czerwca 2016      TAGI:   
Istnieje kilka jasnych przypadków, kiedy organ administracji publicznej może stwierdzić...»

Podstawowe akty prawne regulujące finansowanie pomocy społecznej

Poniżej znajdują się podstawowe akty prawne regulujące finansowanie pomocy społecznej. Zalicza...»