Porady   

Podstawowe formy działania administracji publicznej

Do podstawowych form działania administracji publicznej zaliczyć należy:

– akty normatywne – to teksty, które są opracowane językiem prawnym i sformułowane w postaci przepisów. Przykładem aktu normatywnego jest ustawa, na której opiera się praca między innymi pracowników socjalnych;
– akty administracyjne – są to decyzje administracyjne, których podstawą są przepisy prawa;
– porozumienia administracyjne – porozumienie zawierane jest przez równorzędne podmioty, wymagane jest, aby przynajmniej jedna ze stron realizowała zadania administracji publicznej. Porozumienie tego typu może dotyczyć przeniesienia obowiązku realizowania jednego zadania na drugi podmiot;
– czynności cywilnoprawne – regulowane są na podstawie przepisów prawa cywilnego.
– czynności faktyczne – celem w/w czynności nie jest wywołanie skutku prawnego. Przykładem może być poświadczenie;
– niewładcze formy działania administracji – oznacza to, że organ administracji publicznej nie zajmuje pozycji dominującej a stawia podmiot na równi ze sobą.

Komentarze (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Czy OPS może rozpocząć działania na rzecz osoby bez jej zgody?

03 sierpnia 2016      TAGI:         
Jednostka organizacyjna może rozpocząć działania na rzecz konkretnej osoby, jednak...»

Podstawowe akty prawne regulujące finansowanie pomocy społecznej

Poniżej znajdują się podstawowe akty prawne regulujące finansowanie pomocy społecznej. Zalicza...»

Podstawowe zagadnienia Ustawy o finansach publicznych

Ustawa o finansach publicznych dotyczy sektora finansów publicznych, koncentruje się...»

W jakich przypadkach organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji?

02 czerwca 2016      TAGI:   
Istnieje kilka jasnych przypadków, kiedy organ administracji publicznej może stwierdzić...»

Formy pomocy dla usamodzielnionych wychowanków

24 maja 2016      TAGI:         
W dziale IV Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 140 wymienione...»