Porady      

Zarządzanie superwizyjne jako sposób kierowania ludźmi

Kierowanie i zarządzanie superwizyjne realizowane jest przez profesjonalistów. Polega ono na wspieraniu pracowników w wykonywanej przez nich pracy oraz zarządzaniu placówką.

W zarządzaniu superwizyjnym analizuje się cztery obszary funkcji kierowniczych. Pierwszy skupia się na organizacji pracy, w której skład wchodzi: odpowiedzialność za wykonywaną pracę, dostrzeganie wartości w zespole, styl kierowania ludźmi, podział obowiązków, kierowanie obciążeniem pracą, stosunki międzyludzkie.

Następny obszar dotyczy rozwoju usług, rozumianych jako zakres kompetencji i odpowiedzialności kierownika za usługi świadczone w placówce, poziom zaspokojenia potrzeb, gotowość pracowników do rozszerzania usług.

Kolejny obszar dotyczy rozwoju zawodowego. Rozpatrywany on jest pod kątem rozpoznawania potrzeb pracowników, lokują się tu również: awansowanie pracowników, ocena pracowników, szkolenia, doradztwo w planowaniu kariery.

Ostatni obszar dotyczy wspierania pracowników, oznacza to wkład kierownika w celu poprawy działania pracowników, zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Zarządzanie superwizyjne jest ważne w pracy w jednostkach pomocy społecznej, ponieważ sposób traktowania pracowników będzie miał odzwierciedlenie w ich pracy z klientem. Ważne jest pozostawanie budowanie właściwych relacji między przełożonym a pracownikiem.

Zarządzenie superwizyjne jest formą kierowania placówkami, które zatrudniają osoby zajmujące się pomaganiem innym.

Komentarze (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Czy istnieje w Polsce sposób na zmuszenie alkoholika do leczenia?

05 kwietnia 2016      TAGI:      
W Polsce nie istnieje sposób na zmuszenie alkoholika do leczenia. Przypadek osoby uzależnionej...»

Zarządzanie ryzykiem w jednostkach pomocy społecznej

23 maja 2016      TAGI:   
Zarządzanie ryzykiem przyczynia się do zwiększenia prawdopodobieństwa zrealizowania...»

Kto może pracować jako pracownik socjalny?

05 sierpnia 2016      TAGI:      
Zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy społecznej pracownik socjalny musi spełniać...»

Postawa i sposób postępowania pracownika socjalnego

23 maja 2016      TAGI:   
Osoba wykonująca zawód pracownika socjalnego powinna charakteryzować się odpowiednimi...»

Kim jest opiekun faktyczny dziecka?

22 września 2016      TAGI:         
Według przepisów Ustawy o świadczeniach rodzinnych opiekun faktyczny dziecka to osoba,...»