Porady      

Zarządzanie superwizyjne jako sposób kierowania ludźmi

Kierowanie i zarządzanie superwizyjne realizowane jest przez profesjonalistów. Polega ono na wspieraniu pracowników w wykonywanej przez nich pracy oraz zarządzaniu placówką.

W zarządzaniu superwizyjnym analizuje się cztery obszary funkcji kierowniczych. Pierwszy skupia się na organizacji pracy, w której skład wchodzi: odpowiedzialność za wykonywaną pracę, dostrzeganie wartości w zespole, styl kierowania ludźmi, podział obowiązków, kierowanie obciążeniem pracą, stosunki międzyludzkie.

Następny obszar dotyczy rozwoju usług, rozumianych jako zakres kompetencji i odpowiedzialności kierownika za usługi świadczone w placówce, poziom zaspokojenia potrzeb, gotowość pracowników do rozszerzania usług.

Kolejny obszar dotyczy rozwoju zawodowego. Rozpatrywany on jest pod kątem rozpoznawania potrzeb pracowników, lokują się tu również: awansowanie pracowników, ocena pracowników, szkolenia, doradztwo w planowaniu kariery.

Ostatni obszar dotyczy wspierania pracowników, oznacza to wkład kierownika w celu poprawy działania pracowników, zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Zarządzanie superwizyjne jest ważne w pracy w jednostkach pomocy społecznej, ponieważ sposób traktowania pracowników będzie miał odzwierciedlenie w ich pracy z klientem. Ważne jest pozostawanie budowanie właściwych relacji między przełożonym a pracownikiem.

Zarządzenie superwizyjne jest formą kierowania placówkami, które zatrudniają osoby zajmujące się pomaganiem innym.

Komentarze (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Kto może pracować jako pracownik socjalny?

05 sierpnia 2016      TAGI:      
Zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy społecznej pracownik socjalny musi spełniać...»

W jaki sposób przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego może przestać pełnić funkcję?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przede wszystkim osoba sama może zrezygnować z pełnienia funkcji przewodniczącego...»

W jaki sposób powiadamiać podmioty biorące udział w procedurze Niebieskiej Karty o jej zakończeniu?

28 sierpnia 2017      TAGI:      
Podmioty biorące udział w procedurze Niebieskiej Karty o jej zakończeniu można powiadomić...»

W jaki sposób dokumentować monitoring sytuacji rodziny w której toczy się procedura Niebieskiej Karty?

28 sierpnia 2017      TAGI:      
Żaden przepis prawa nie reguluje wymaganych dokumentów. Poszczególne gminy i działające...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»
agablues » 19 listopada 2017, 18:56

Asystent rodziny wkład własny

sawsyl » 19 listopada 2017, 13:40

podanie a umorzenie a potrącenie

123d » 18 listopada 2017, 23:53

asystent rodziny jaki procent dotacji