Porady      

Zarządzanie superwizyjne jako sposób kierowania ludźmi

Kierowanie i zarządzanie superwizyjne realizowane jest przez profesjonalistów. Polega ono na wspieraniu pracowników w wykonywanej przez nich pracy oraz zarządzaniu placówką.

W zarządzaniu superwizyjnym analizuje się cztery obszary funkcji kierowniczych. Pierwszy skupia się na organizacji pracy, w której skład wchodzi: odpowiedzialność za wykonywaną pracę, dostrzeganie wartości w zespole, styl kierowania ludźmi, podział obowiązków, kierowanie obciążeniem pracą, stosunki międzyludzkie.

Następny obszar dotyczy rozwoju usług, rozumianych jako zakres kompetencji i odpowiedzialności kierownika za usługi świadczone w placówce, poziom zaspokojenia potrzeb, gotowość pracowników do rozszerzania usług.

Kolejny obszar dotyczy rozwoju zawodowego. Rozpatrywany on jest pod kątem rozpoznawania potrzeb pracowników, lokują się tu również: awansowanie pracowników, ocena pracowników, szkolenia, doradztwo w planowaniu kariery.

Ostatni obszar dotyczy wspierania pracowników, oznacza to wkład kierownika w celu poprawy działania pracowników, zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Zarządzanie superwizyjne jest ważne w pracy w jednostkach pomocy społecznej, ponieważ sposób traktowania pracowników będzie miał odzwierciedlenie w ich pracy z klientem. Ważne jest pozostawanie budowanie właściwych relacji między przełożonym a pracownikiem.

Zarządzenie superwizyjne jest formą kierowania placówkami, które zatrudniają osoby zajmujące się pomaganiem innym.

Komentarze (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

W jaki sposób powiadamiać podmioty biorące udział w procedurze Niebieskiej Karty o jej zakończeniu?

28 sierpnia 2017      TAGI:      
Podmioty biorące udział w procedurze Niebieskiej Karty o jej zakończeniu można powiadomić...»

Sposób ustalania dochodu na członka rodziny w funduszu alimentacyjnym

28 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu dochodu na członka rodziny w przypadku funduszu należy pamiętać,...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

W jaki sposób przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego może przestać pełnić funkcję?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przede wszystkim osoba sama może zrezygnować z pełnienia funkcji przewodniczącego...»