Czy pracownik socjalny zatrudniony w jednostce pomocy społecznej może odmówić uczestnictwa w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego/ Grupy Roboczej?

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminy i miasta obowiązek powoływania Zespołów Interdyscyplinarnych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Kolejnym zadaniem dla władz było podjęcie uchwały określającej tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe zasady jego funkcjonowania.

Jeżeli wójt, burmistrz lub prezydent powołali do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym określonego pracownika socjalnego z jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, to nie ma on prawa odmówić pracy w tymże Zespole. Poza tym wymóg uczestnictwa w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego czy Grupy Roboczej określony pracownik socjalny może mieć również wpisany w obowiązkach służbowych przez swojego pracodawcę.

Pracownik socjalny powziąwszy informację, że w danej rodzinie występuje problem przemocy, ma obowiązek założyć rodzinie Niebieską Kartę A, powinien sporządzić rodzinny wywiad środowiskowy, gdyż zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej, jedną z przyczyn udzielania pomocy społecznej jest zjawisko przemocy w rodzinie. Rodzina względem której pracownik socjalny spisał Niebieską Kartę A, zazwyczaj znajduje się na obszarze wykonywania przez niego pracy zawodowej. Z chwilą wszczęcia procedury Niebieska Karta, zostaje on zatem włączony do pracy polegającej na przeciwdziałaniu przemocy w danej rodzinie bądź w Zespole Interdyscyplinarnym (jeżeli jest jego członkiem), bądź w Grupie Roboczej powołanej przez Zespół.

Komentarze (6)

      3 + 4 = ?    
Dająca radę DNIA 29 czerwca 2016 O 11:12 NAPISAŁ:
Dziękuję za wsparcie. Pozdrawiam wszystkich pracowników socjalnych pracujących zgodnie z Kodeksem Etycznym Pracownika Socjalnego. Jeżeli chodzi o kierowników to czas na konkursy na powyższe stanowiska. Pytam w jakim celu organizowane są specjalizacje , skoro nie ma awansu zawodowego , nie mówiąc o gratyfikacji finansowej.
specjalista pracy socjalnej od 25 lat DNIA 22 czerwca 2016 O 12:21 NAPISAŁ:
Rozżalona witaj. Wogóle nie jesteś odosobniona w odpowienim podejściu do siebie przełożonego. Ciesz się z osiągnięcia tytułu zawodowego starszy specjalista pracy socjalnego.Ja mimo posiadania I i II stopnia dalej zostaję szeregowym specjalistą pracy socjalnej. Dyrektor nie ukończył właściwego kierunku do zarządzania pomocą społeczną, a nim jest !
... DNIA 21 czerwca 2016 O 21:07 NAPISAŁ:
"gdyby płacili nie byłoby z tym problemu." Pewno tak. Policja tłumaczy się inną zmianą w pracy, chociaż wie o spotkaniu dużo wcześniej ( nie mogę komentować czy nie da się jej zmienić bo nie znam zasad w tej pracy)Służba zdrowia wykonuje swoje obowiązki służbowe i tłumaczy się,że jest ich mało i nie mogą przyjść. Szkolny pedagog też ma zajęcia i nie zawsze jest obecny. I tak dalej ... . Nikt nie chce przyjść w czasie wolnym dla siebie , poza swoimi godzinami pracy. Może zrezygnować z tej szumnej nazwy za którą często stoi jeden człowiek rozwiązujący problemy ? Pracownik socjalny daje teraz radę to i dalej będzie sobie radził.
ona DNIA 19 czerwca 2016 O 13:28 NAPISAŁ:
gdyby płacili nie byłoby z tym problemu......
Rozżalona DNIA 17 czerwca 2016 O 09:12 NAPISAŁ:
Jestem starszym specjalistą pracy socjalnej o specjalności pracy socjalnej z ofiarą przemocy (tylko ja , jako jedyna w moim OPS mam specjalizację I i II stopnia).Nawet nie jestem w ZI.To wynika z zazdrości i braku odpowiedzialności ze strony przełożonego.
p.s. DNIA 15 czerwca 2016 O 23:48 NAPISAŁ:
Przeważnie pracownik socjalny ma poczucie obowiązku. Często zdarza się, że jest pozostawiony sam sobie z NK z osobą poszkodowaną oraz z osobą wskazaną jako stosującą przemoc. Przyczyną jest to. że nie wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego/Grupy Roboczej mają takie samo poczucie obowiązku.

ZOBACZ PODOBNE

Problem bezrobocia w pomocy społecznej

03 sierpnia 2016      TAGI:         
W Ustawie o pomocy społecznej nie zawarto wyjaśnienia pojęcia osoby bezrobotnej....»

Gdzie i kto może ubiegać się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej?

06 kwietnia 2016      TAGI:         
Dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby...»

Kto może założyć spółdzielnię socjalną?

21 września 2016      TAGI:   
Zgodnie z Ustawą o spółdzielniach socjalnych spółdzielnię tą mogą założyć...»

Wywiad środowiskowy w pomocy społecznej

11 kwietnia 2016      TAGI:      
Zgodnie z treścią art. 107 § 1 Ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...»

Uchylenie decyzji w pomocy społecznej

05 sierpnia 2016      TAGI:   
Poza możliwością zmiany decyzji ostatecznej organ, który ją wydał, ma prawo dokonać...»
ania9 » 22 lutego 2017, 15:23

urlop wychowawczy

martamops » 22 lutego 2017, 15:18

jak liczycie gospodarstwo w takim wypadku?

arekzi » 22 lutego 2017, 15:12

orzeczenie

kasia687 » 22 lutego 2017, 15:09

uzyskanie dochodu/aneks do umowy