Porady   

Czym jest projekt socjalny?

Projekt socjalny jest jednym z narzędzi stosowanym w pracy przez pracownika socjalnego. To zaplanowanie i realizacja zintegrowanych działań na rzecz wprowadzenia pozytywnych zmian w życiu określonych rodzin, środowisk, grup społecznych. Przed przystąpieniem do tworzenia projektu socjalnego należy dokonać rozeznania w kwestii istniejących problemów w danej społeczności lokalnej. Należy ustalić skalę istniejącego problemu oraz określić możliwości jego rozwiązania.

Po dokonaniu tych ustaleń kolejnym etapem jest tworzenie projektu – określamy cel, jaki chcemy uzyskać, ustalamy ramy czasowe projektu, następnie tworzymy spójny plan działania, po wykonaniu działań dokonujemy sprawdzenia i oceny skutków projektu. Przykładem projektu socjalnego może być podniesienie kompetencji rodzicielskich w rodzinach z problemem opiekuńczo-wychowawczym.

Z pokolenia na pokolenie przekazywane są pewne wzorce podejścia do życia. Dzieci z rodzin, gdzie występuje problem opiekuńczo-wychowawczy często powielają zachowania rodziców w dorosłym życiu i sami stają się beneficjentami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Działania płynące z założeń projektu socjalnego powinny w takim przypadku wyposażyć rodziców w wiedzę i umiejętności na temat odpowiedniego wychowywania dzieci. Cel ten można osiągnąć poprzez współpracę z pracownikami placówek oświatowych, psychologami, trenerami nauk o rodzinie, świetlicami środowiskowymi, wolontariuszami itp. Rodzice mogą uczestniczyć w warsztatach „dobrego rodzica”, otrzymać poradniki „dobrego rodzica”, odbyć indywidualne rozmowy z psychologiem. Dzieci wraz z rodzicami mogą uczestniczyć w piknikach rodzinnych, happeningach, nauczyć się razem efektywnie spędzać czas, uczestniczyć w warsztatach, gdzie konieczna jest współpraca między rodzicem i dzieckiem.

Tworzenie projektów socjalnych to w dużej mierze kwestia wyobraźni i kreatywności pracownika socjalnego.

Komentarze (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Czym jest, kogo dotyczy obowiązek alimentacyjny?

14 września 2016      TAGI:   
Obowiązek alimentacyjny to konieczność dostarczania środków finansowych innej osobie...»

Czym są specjalistyczne usługi opiekuńcze?

19 maja 2016      TAGI:   
Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi...»

Czym jest Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny?

08 kwietnia 2016      TAGI:   
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to dokument, który uprawnia rodziny z co najmniej...»

Co to jest i komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

07 kwietnia 2016      TAGI:         
Zasiłek pielęgnacyjny jest formą pomocy finansowej, która przysługuje osobie niezdolnej...»

Co to jest małżeńska wspólność majątkowa?

15 września 2016      TAGI:      
Wspólność majątkowa to współwłasność majątku nabytego przez małżonków. Zgodnie...»