Porady   

Czym są prace społecznie użyteczne?

Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez osoby bezrobotne, nieposiadające zasiłku z tytułu pozostawania bez pracy. Do prac tych osoby kierowane są przez starostę. Prace organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej bądź w innych instytucjach czy organizacjach, które wykonują pracę charytatywną.

Osoba kierowana do prac społecznie użytecznych musi być nie tylko bezrobotna, ale także korzystać ze świadczeń pomocy społecznej. Może to być także członek rodziny korzystającej z pomocy społecznej. Ośrodki Pomocy Społecznej po wcześniejszym zapoznaniu się z sytuacją bytową świadczeniobiorców tworzą listę osób odpowiednich do wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczeniobiorca pomocy społecznej może zostać skierowany do prac społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania lub w miejscu pobytu.

Maksymalna liczba godzin prac wynosi 10 godzin tygodniowo. Osoba zachowuje status osoby bezrobotnej – pozostaje zarejestrowana jako bezrobotna. Za wykonywaną pracy otrzymuje świadczenie pieniężne w wysokości ustalonej przez gminę. Pracujący obejmowany jest ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ubezpieczeniem wypadkowym. Czas wykonywania prac to zazwyczaj niecały rok kalendarzowy. Miejscem wykonywania pracy może być na przykład szkoła, przedszkole, dom kultury, teren miasta, na obszarze którego wykonuje się prace porządkowe.

Komentarze (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Czym jest placówka wsparcia dziennego dla dzieci?

19 lipca 2016      TAGI:      
Placówka wsparcia dziennego dla dziecka wspiera rodzinę w opiece i wychowaniu dziecka,...»

Czym są specjalistyczne usługi opiekuńcze?

19 maja 2016      TAGI:   
Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi...»

Czym jest, kogo dotyczy obowiązek alimentacyjny?

14 września 2016      TAGI:   
Obowiązek alimentacyjny to konieczność dostarczania środków finansowych innej osobie...»

Czym jest kuratela?

23 sierpnia 2016      TAGI:         
Kuratela to strzeżenie osoby niezdolnej do działań prawnych, jej majątku. Kuratora...»

Czym jest Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny?

08 kwietnia 2016      TAGI:   
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to dokument, który uprawnia rodziny z co najmniej...»
Lucy123 » 19 września 2017, 15:33

Dochód z tytułu najmu roziczony w formie ryczałtu

jola1965 » 19 września 2017, 15:14

NIP płatnika Składek ZUS zmieniony

Sofia » 19 września 2017, 15:07

ryczałt lub karta podatkowa- możemy wystąpić ?