Porady   

Czym są prace społecznie użyteczne?

Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez osoby bezrobotne, nieposiadające zasiłku z tytułu pozostawania bez pracy. Do prac tych osoby kierowane są przez starostę. Prace organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej bądź w innych instytucjach czy organizacjach, które wykonują pracę charytatywną.

Osoba kierowana do prac społecznie użytecznych musi być nie tylko bezrobotna, ale także korzystać ze świadczeń pomocy społecznej. Może to być także członek rodziny korzystającej z pomocy społecznej. Ośrodki Pomocy Społecznej po wcześniejszym zapoznaniu się z sytuacją bytową świadczeniobiorców tworzą listę osób odpowiednich do wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczeniobiorca pomocy społecznej może zostać skierowany do prac społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania lub w miejscu pobytu.

Maksymalna liczba godzin prac wynosi 10 godzin tygodniowo. Osoba zachowuje status osoby bezrobotnej – pozostaje zarejestrowana jako bezrobotna. Za wykonywaną pracy otrzymuje świadczenie pieniężne w wysokości ustalonej przez gminę. Pracujący obejmowany jest ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ubezpieczeniem wypadkowym. Czas wykonywania prac to zazwyczaj niecały rok kalendarzowy. Miejscem wykonywania pracy może być na przykład szkoła, przedszkole, dom kultury, teren miasta, na obszarze którego wykonuje się prace porządkowe.

Komentarze (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Na czym polega wsparcie rodziny w świetle Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”?

22 sierpnia 2017      TAGI:      
Ustawa „Za życiem” określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia wzakresie...»

Czym jest Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny?

08 kwietnia 2016      TAGI:   
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to dokument, który uprawnia rodziny z co najmniej...»

Czym jest władza rodzicielska?

19 sierpnia 2016      TAGI:         
Według przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władzą rodzicielską jest zarówno...»

Czym jest, kogo dotyczy obowiązek alimentacyjny?

14 września 2016      TAGI:   
Obowiązek alimentacyjny to konieczność dostarczania środków finansowych innej osobie...»

Czym są specjalistyczne usługi opiekuńcze?

19 maja 2016      TAGI:   
Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi...»
agablues » 19 listopada 2017, 18:56

Asystent rodziny wkład własny

sawsyl » 19 listopada 2017, 13:40

podanie a umorzenie a potrącenie

123d » 18 listopada 2017, 23:53

asystent rodziny jaki procent dotacji