Porady   

Komu przysługuje fundusz alimentacyjny?

Zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów fundusz alimentacyjny przysługuje dziecku do ukończenia 18 roku życia, dziecku uczącemu się do ukończenia 25 roku życia, a w przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności fundusz alimentacyjny jest przyznawany bezterminowo.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny – przysługuje, kiedy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł.

Fundusz alimentacyjny nie przysługuje, jeżeli dziecko przebywa w placówce, która zapewnia mu całodobowe utrzymanie, np. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (ponosi koszt wyżywienia, koszty zakupu odzieży, środków czystości, książek i przyborów szkolnych itp.). Nie należy się dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej, nie przysługuje, kiedy dziecko zawarło związek małżeński oraz kiedy jest pełnoletnie i posiada własne dziecko.

Komentarze (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Komu przysługuje renta rodzinna z ZUS?

05 sierpnia 2016      TAGI:   
Według Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych renta rodzinna...»

Czy świadczenie pielęgnacyjne przysługuje dla rodzica, który zrezygnuje z prowadzenia działalności gospodarczej?

08 kwietnia 2016      TAGI:      
Przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych mówią o tym, iż świadczenie pielęgnacyjne...»

Kiedy i komu przysługuje zasiłek celowy?

08 kwietnia 2016      TAGI:   
Zasiłek celowy przysługuje na konkretny cel, którego osiągnięcie ma zaspokoić...»

Przez jaki okres przysługuje świadczenie rodzicielskie?

14 kwietnia 2016      TAGI:         
Zgodnie z dyspozycją ustawodawcy zawartą w art. 17c ust. 3 Ustawy o świadczeniach...»

Kogo dotyczy obowiązek alimentacyjny?

31 maja 2016      TAGI:   
Art. 103 Ustawy o pomocy społecznej mówi o obowiązku alimentacyjnym, który zostanie...»