Porady   

Komu przysługuje fundusz alimentacyjny?

Zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów fundusz alimentacyjny przysługuje dziecku do ukończenia 18 roku życia, dziecku uczącemu się do ukończenia 25 roku życia, a w przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności fundusz alimentacyjny jest przyznawany bezterminowo.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny – przysługuje, kiedy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł.

Fundusz alimentacyjny nie przysługuje, jeżeli dziecko przebywa w placówce, która zapewnia mu całodobowe utrzymanie, np. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (ponosi koszt wyżywienia, koszty zakupu odzieży, środków czystości, książek i przyborów szkolnych itp.). Nie należy się dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej, nie przysługuje, kiedy dziecko zawarło związek małżeński oraz kiedy jest pełnoletnie i posiada własne dziecko.

Komentarze (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Co w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie stawia się na wezwanie?

10 sierpnia 2017      TAGI:      
  Właściwie już po pierwszym wezwaniu (coraz częściej jedna ośrodki praktykują...»

Usługi opiekuńcze – komu przysługują?

11 kwietnia 2016      TAGI:      
Usługi opiekuńcze są świadczeniem z pomocy społecznej określanym jako świadczenie...»

Zasiłek rodzinny – komu przysługuje?

06 kwietnia 2016      TAGI:      
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zasiłek rodzinny wypłacany jest co miesiąc...»

Komu przysługuje świadczenie rodzicielskie?

14 kwietnia 2016      TAGI:         
Zgodnie z treścią art. 17c ust. 1 w związku z ust 2. Ustawy o świadczeniach rodzinnych...»

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

12 kwietnia 2016      TAGI:      
Zasady oraz sposób przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny...»