Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych wprowadziło pięć rodzajów specjalistycznych usług. Każdy z rodzajów dotyczy różnych działań, jakie ma podejmować specjalista wykonujący to świadczenie.

Pierwszy rodzaj dotyczy działań z zakresu uczenia osoby prowadzenia samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Specjalista wpaja i utrwala podopiecznemu, w jaki sposób zaspokajać swoje podstawowe potrzeby w codziennym życiu – uczy odpowiedniego dbania o higienę osobistą, schludny wygląd, pokazuje jak prowadzić gospodarstwo domowe (sprzątanie, pranie, porządkowanie, gotowanie, gospodarowanie pieniędzmi). Terapeuta kształtuje w podopiecznym umiejętność utrzymywania kontaktu z członkami rodziny, innymi osobami, z którymi styka się poza domem, uczy organizowania i spędzania czasu wolnego w sposób wartościowy. Pracownik skupia się także na działaniach interwencyjnych i rodzinie podopiecznego. Uczy podopiecznego pokonywać kryzysy, udziela porad, wsparcia psychologicznego, organizuje spotkania ze specjalistami z innych dziedzin, koordynuje działania różnych służb na rzecz pomocy rodzinie. Naucza także członków rodziny podopiecznego, jak prawidłowo traktować chorego. Pomaga załatwiać sprawy urzędowe. Działa w obszarze posiadanego przez osobę statusu na rynku pracy – pomaga szukać pracy, przygotowywać dokumenty aplikacyjne do pracy, przygotowuje do rozmów o pracę. Jeżeli status bezrobotnego powoduje zły stan psychiczny, organizuje zajęcie alternatywne, np. udział w zajęciach środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Drugim rodzajem usług specjalistycznych jest pielęgnacja – wsparcie w procesie leczenia poprzez ustalanie terminów wizyt lekarskich, badań, asystowanie podczas wizyt lekarskich, pomoc w realizacji recept, pilnowanie poprawności przyjmowania leków i obserwowanie ich ewentualnych skutków ubocznych, pomoc w zaopatrzeniu się w środki medyczne, ortopedyczne, organizowanie transportu do gabinetów lekarskich, rehabilitacyjnych.

Trzeci rodzaj usług skupia się na rehabilitacji fizycznej i usprawnianiu organizmu (mogą to być działania spoza zakresu profesjonalnych rehabilitantów). Przeprowadza się je według zaleceń lekarza.

Czwartym rodzajem usług jest pomoc mieszkaniowa – pomoc w uzyskaniu lokum, podczas przeprowadzania remontów.

W zakres piątego rodzaju usług wchodzi praca nad zorganizowaniem dzieciom z zaburzeniami psychicznymi udziału w zajęciach rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.

Komentarze (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Czy można odmówić przyznania usług opiekuńczych, jeśli osoba wymagająca opieki ma dzieci?

09 sierpnia 2017      TAGI:      
  Nie można odmówić takiej formy pomocy. To, że osoba ubiegająca się...»

Rodzaje usług specjalistycznych

19 maja 2016      TAGI:   
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych...»

Jaka powinna być jakość usług socjalnych? Wybrane inicjatywy na jej rzecz

20 maja 2016      TAGI:   
O jakości usług socjalnych nie mówi się zbyt wiele, ponieważ uwaga koncentruje...»

Świadczenie wychowawcze w formie rzeczowej lub usług

13 kwietnia 2016      TAGI:      
Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego...»

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»