Porady   

Dokumenty do Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności

Aby złożyć wniosek do Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, należy udać się po stosowne druki do powiatowego zespołu w miejscu zamieszkania.

Poza formularzem wniosku, który należy wypełnić samodzielnie, osoba otrzyma także druk – zaświadczenie lekarskie, z którym trzeba udać się do lekarza prowadzącego leczenie. Lekarz dokona w druku opisu choroby pacjenta, wymieni współistniejące schorzenia, dokona rokowania odnośnie wyleczenia. Wypełnione zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od dnia wypisania.

Do wniosku załącza się także inne dokumenty potwierdzające stan zdrowia: karty informacyjne z hospitalizacji, wyniki badań i inne. W przypadku posiadania orzeczenia lekarza orzecznika ZUS również należy je dołączyć do wniosku.

Wniosek do Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności może złożyć osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy bądź pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej, lecz za zgodą osoby zainteresowanej/ przedstawiciela ustawowego.

Jeśli stan zdrowia wnioskodawcy uniemożliwia osobie stawiennictwa na Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, wówczas do wniosku należy dołączyć wypełnione zaświadczenie lekarskie potwierdzające ten fakt – gotowy druk można pobrać w powiatowym zespole. Orzekanie może się odbyć w takiej sytuacji bez udziału chorego, jedynie na podstawie dokumentów.

Po złożeniu wniosku powiatowy zespół może zawiadomić wnioskodawcę pisemnie o konieczności przedstawienia dodatkowych dokumentów.

Najpóźniej 7 dni przed Komisją wnioskodawca dostaje zawiadomienie o ustalonym terminie jej posiedzenia.

Komentarze (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Jaka jest rola Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w procedurze Niebieska Karta?

31 sierpnia 2016      TAGI:         
W myśl Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jednym z członków Zespołu...»

Jakie są stopnie niepełnosprawności?

06 kwietnia 2016      TAGI:         
Osoba ubiegająca się o status osoby niepełnosprawnej powinna złożyć wniosek doPowiatowego/...»

Jaki organ wydaje orzeczenie o niepełnosprawności?

05 kwietnia 2016      TAGI:         
W przypadku ubiegania się o uzyskanie statusu osoby niepełnosprawnej należy złożyć...»

Jakie są symbole niepełnosprawności i co oznaczają?

23 sierpnia 2016      TAGI:      
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie...»

Gdzie złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy i jakie dokumenty do niego załączyć?

13 czerwca 2016      TAGI:      
Wniosek o dodatek mieszkaniowy należy złożyć do Urzędu Gminy lub Miasta w miejscu...»
Ewcia... » 24 marca 2017, 15:55

najem w spóldzielni mieszkaniowej

Gwk » 24 marca 2017, 15:47

skąd taka kwota? sygnity

zielonypłatek » 24 marca 2017, 15:20

od kiedy uchylić i zwrot?

pracownik ops12 » 24 marca 2017, 15:16

zmiana imienia dziecka