Porady   

Dokumenty do Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności

Aby złożyć wniosek do Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, należy udać się po stosowne druki do powiatowego zespołu w miejscu zamieszkania.

Poza formularzem wniosku, który należy wypełnić samodzielnie, osoba otrzyma także druk – zaświadczenie lekarskie, z którym trzeba udać się do lekarza prowadzącego leczenie. Lekarz dokona w druku opisu choroby pacjenta, wymieni współistniejące schorzenia, dokona rokowania odnośnie wyleczenia. Wypełnione zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od dnia wypisania.

Do wniosku załącza się także inne dokumenty potwierdzające stan zdrowia: karty informacyjne z hospitalizacji, wyniki badań i inne. W przypadku posiadania orzeczenia lekarza orzecznika ZUS również należy je dołączyć do wniosku.

Wniosek do Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności może złożyć osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy bądź pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej, lecz za zgodą osoby zainteresowanej/ przedstawiciela ustawowego.

Jeśli stan zdrowia wnioskodawcy uniemożliwia osobie stawiennictwa na Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, wówczas do wniosku należy dołączyć wypełnione zaświadczenie lekarskie potwierdzające ten fakt – gotowy druk można pobrać w powiatowym zespole. Orzekanie może się odbyć w takiej sytuacji bez udziału chorego, jedynie na podstawie dokumentów.

Po złożeniu wniosku powiatowy zespół może zawiadomić wnioskodawcę pisemnie o konieczności przedstawienia dodatkowych dokumentów.

Najpóźniej 7 dni przed Komisją wnioskodawca dostaje zawiadomienie o ustalonym terminie jej posiedzenia.

Komentarze (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Problem niepełnosprawności w pomocy społecznej

Za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności,...»

Jak powinien wyglądać wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zespołu interdyscyplinarnego?

28 sierpnia 2017      TAGI:      
Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wysłany z zespołu...»

Jaka jest rola Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w procedurze Niebieska Karta?

31 sierpnia 2016      TAGI:         
W myśl Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jednym z członków Zespołu...»

Jakie są symbole niepełnosprawności i co oznaczają?

23 sierpnia 2016      TAGI:      
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie...»

Jaki organ wydaje orzeczenie o niepełnosprawności?

05 kwietnia 2016      TAGI:         
W przypadku ubiegania się o uzyskanie statusu osoby niepełnosprawnej należy złożyć...»
hefalump » 23 października 2017, 15:57

Szpital psychiatryczny a 500 plus

Sofia » 23 października 2017, 15:09

decyzja w części przyznająca, a uprawomocnie

Violla » 23 października 2017, 14:28

CZY MUSI MIEĆ ALIMENTY ZASĄDZONE ?

Smile » 23 października 2017, 14:16

Zbiory Centralne świadczenie wychowawcze 500+