Porady   

Dokumenty do Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności

Aby złożyć wniosek do Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, należy udać się po stosowne druki do powiatowego zespołu w miejscu zamieszkania.

Poza formularzem wniosku, który należy wypełnić samodzielnie, osoba otrzyma także druk – zaświadczenie lekarskie, z którym trzeba udać się do lekarza prowadzącego leczenie. Lekarz dokona w druku opisu choroby pacjenta, wymieni współistniejące schorzenia, dokona rokowania odnośnie wyleczenia. Wypełnione zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od dnia wypisania.

Do wniosku załącza się także inne dokumenty potwierdzające stan zdrowia: karty informacyjne z hospitalizacji, wyniki badań i inne. W przypadku posiadania orzeczenia lekarza orzecznika ZUS również należy je dołączyć do wniosku.

Wniosek do Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności może złożyć osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy bądź pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej, lecz za zgodą osoby zainteresowanej/ przedstawiciela ustawowego.

Jeśli stan zdrowia wnioskodawcy uniemożliwia osobie stawiennictwa na Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, wówczas do wniosku należy dołączyć wypełnione zaświadczenie lekarskie potwierdzające ten fakt – gotowy druk można pobrać w powiatowym zespole. Orzekanie może się odbyć w takiej sytuacji bez udziału chorego, jedynie na podstawie dokumentów.

Po złożeniu wniosku powiatowy zespół może zawiadomić wnioskodawcę pisemnie o konieczności przedstawienia dodatkowych dokumentów.

Najpóźniej 7 dni przed Komisją wnioskodawca dostaje zawiadomienie o ustalonym terminie jej posiedzenia.

Komentarze (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Jak powinien wyglądać wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zespołu interdyscyplinarnego?

28 sierpnia 2017      TAGI:      
Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wysłany z zespołu...»

Procedura umieszczanie w Zespole Opieki Leczniczej – wymagane dokumenty

09 sierpnia 2017      TAGI:      
  Z wnioskiem o umieszczenie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym może wystąpić:...»

Czy przesyłać dokumenty dot. świadczeń rodzinnych do innego Ośrodka w przypadku zmiany miejsca zamieszkania Klienta?

22 sierpnia 2017      TAGI:      
Należy tak zrobić, jeżeli Klient sam o to poprosi. W takiej sytuacji należy przesłać...»

Komu można udostępnić dokumenty z procedury Niebieskiej Karty?

10 sierpnia 2017      TAGI:      
  Dokumenty z procedury Niebieskiej Karty można udostępnić wszystkim członkom...»

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»