Newsy   

Zaproszenie na bezpłatną specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Fundacja Gospodarcza Pro Europa w Toruniu oraz Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie rozpoczyna rekrutację do Projektu „Profesjonalna kadra instytucji pomocy i integracji społecznej” w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Czas trwania projektu: 2016-06-10 do 2018-03-31

Liczba kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, objętych wsparciem w Programie – 188 w tym, co najmniej:

– 30 osób z woj. zachodniopomorskiego,

– 68 osób z województwa pomorskiego,

– 40 osób z województwa kujawsko-pomorskiego,

– 50 osób z województwa wielkopolskiego.

Warunkiem udziału jest:

– umowa uczestnika z pracodawcą zobowiązująca go do zachowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy, kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz na rok po jego zakończeniu,

– zatrudnienie na terenie makroregionu I obejmującego następujące województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie,

– skierowanie do uczestnictwa w projekcie przez Kierownika właściwej instytucji pomocy i integracji społecznej,

– spełnianie przez uczestników wszystkich warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, tj. posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zamianie ustawy o pomocy społecznej, lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, posiadać I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, posiadać co najmniej 5-letni staż w zawodzie pracownika socjalnego, ukończyć szkolenia z zakresu II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, zdać egzamin przed Komisją.

– w pierwszej kolejności wsparcie będzie kierowane do tych, którzy nie korzystali ze wsparcia w postaci specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego w ramach projektów finansowanych ze środków PO KL 2007-2013

Więcej informacji na stronie: http://fundacja-proeuropa.org.pl/projekty/specjalizacja-ii-stopnia/

http://szczecin.wspkorczak.eu/aktualnoscisz/z-ostatniej-chwili/1525-projekt-

oraz w Biurze projektu:

ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń, tel.  533 665 339 lub 56 658 59 09
ul. Plac Jana Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, tel. 91 422 51 32, 91 422 51 66

Rekrutacja trwa do 05.08.2016 r.

specjalizacja-II-stopnia-724x1024

Komentarze (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nabór do Projektu „Profesjonalny Pracownik Socjalny” – bezpłatne szkolenia specjalizacyjne

05 października 2017      TAGI:      
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzi nabór do Projektu „Profesjonalny...»

Ile kosztuje polityka społeczna w Polsce? – zaproszenie na seminarium

24 stycznia 2018      TAGI:      
Zapraszamy na seminarium „Ile kosztuje polityka społeczna w Polsce?”, które odbędzie...»

Bezpłatna konferencja „Razem dla dziecka i rodziny”

13 października 2017     
Fundacja Dziecko i Rodzina zaprasza do uczestnictwa w konferencji "Razem dla dziecka...»

Bezpłatna superwizja dla członków zespołów interdyscyplinarnych

Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej realizuje projekt "Superwizja dla osób...»

Czy będą zmiany w zawodzie pracownika socjalnego​?

28 marca 2018      TAGI:      
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej przedstawiła...»