„Pisma, postanowienia, decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego” z objaśnieniami i płytą CD – P. Drembkowski (Wydawnictwo C.H. Beck)

W ofercie Wydawnictwa C.H. Beck pojawiła się kolejna pozycja, którą można z całą pewnością uznać za niezbędnik pracownika administracji publicznej. Publikację „Pisma, postanowienia, decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego” (z objaśnieniami i płytą CD) autorstwa Pawła Drembkowskiego należy szczególnie polecić pracownikom administracji publicznej każdego szczebla, przedstawicielom i aplikantom zawodów prawniczych, studentom kierunków prawniczych i administracyjnych oraz stronom postępowania administracyjnego.

pisma-postanowieniaPublikacja została podzielona przez autora na rozdziały uwzględniające problematykę odpowiadającą Kodeksowi postępowania administracyjnego. Każdy rozdział zawiera wzory elementarnych dokumentów niezbędnych nie tylko organowi do prowadzonego postępowania, ale również wzory pism stanowiące podstawę do wykorzystania przez stronę postępowania przysługujących jej praw do składania stosownych wniosków czy zażaleń.

Każdy z zaprezentowanych przez autora wzorów zawiera bardzo dokładne omówienie poszczególnych jego elementów składowych, począwszy od oznaczenia organu administracji publicznej, daty dokumentu, znaku sprawy, podstawy prawnej jego wydania, przesłanek sporządzenia pisma, aż po jego podpis. Nadto autor omawiając poszczególne wzory, przytoczył stosowne orzecznictwo sądów administracyjnych w materii, której dotyczy wzór.

Publikacja zawiera aż 244 wzory dokumentów. Wśród nich znalazły się m.in.:

– wniosek podmiotu dotkniętego wystąpieniem sporu o właściwość,
– wniosek organu pozostającego w sporze o właściwość,
– wniosek pracownika organu o wyłączenie od udziału w postępowaniu,
– wniosek o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej,
– zgłoszenie następców prawnych,
– wniosek o zawieszenie postępowania,
– wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy,
– wniosek o przywrócenie uchybionego terminu do złożenia odwołania od decyzji,
– wezwanie świadków i biegłych do stawienia się na rozprawę,
– zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu,
– wniosek o dopuszczenie dowodu,
– protokół przesłuchania strony, protokół oględzin rzeczy, protokół rozprawy administracyjnej,
– postanowienie o niedopuszczeniu dowodu,
– zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków,
– postanowienie o zatwierdzeniu ugody oraz o odmowie jej zatwierdzenia,
– postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia,
– zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi,
– wezwanie do uiszczenia opłat i kosztów postępowania,
– postanowienie ustalające wysokość kosztów postępowania.

Wydawnictwo C.H. Beck, podobnie jak w przypadkach innych swoich publikacji, dołącza do książki płytę CD zawierającą edytowalne wzory wszystkich dokumentów, które ułatwią realizację zadań wskazanych przez ustawodawcę czy korzystanie z uprawnień przysługujących stronom postępowania. Płyta zawiera intuicyjne, proste w obsłudze menu grupujące poszczególne rozdziały wzorów dokumentów.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że do publikacji dołączony został kod aktywacyjny do bezpłatnego dostępu do wybranych aktów prawnych w Systemie Informacji Prawnej Legalis.

Dodatkowym atutem „Pism, postanowień…” jest objętość tematyczna książki. Jednak pomimo bardzo obszernej materii, jaką opisuje na 772 stronach autor, posiada ona niezwykle poręczną i łatwą w eksploatacji formę.

Podsumowując, publikacja skierowana jest do skonkretyzowanej grupy odbiorców, dla których stanie się ona nieodzownym narzędziem pracy, a dzięki zaproponowanej przez Wydawnictwo formie książkę Pawła Drembowskiego doskonale się użytkuje.

Dowiedz się więcej o publikacji na stronie Wydawnictwa C.H. Beck.

Komentarze (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

KPAmini

„Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz” B. Adamiak, J. Borkowski (Wydawnictwo C.H. Beck)

Ośrodki Pomocy Społecznej realizują zadania  należące zarówno do zadań własnych...»
kodes-rodzinny_mini

„Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz” Krystyna Gromek (Wydawnictwo C.H. Beck)

21 listopada 2016      TAGI:   
W ofercie Wydawnictwa C.H. Beck  ukazała się kolejna publikacja z serii Duże Komentarze...»
Dyscyplina finansów_mini

„Dyscyplina finansów publicznych. Doktryna, orzecznictwo, praktyka” red. M. Smaga, M. Winiarz (Wydawnictwo C.H. Beck)

24 sierpnia 2016      TAGI:      
Wydatkowanie środków publicznych wiąże się z odpowiedzialnością za naruszenie...»
Postępowanie egzekucyjne_mini

„Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz” R. Hauser – A. Skoczylas (Wydawnictwo C.H. Beck)

21 lipca 2016      TAGI:   
Ośrodki Pomocy Społecznej realizują cały szereg zadań nałożonych przez ustawodawcę. Wtoku...»