Szkolenia      

Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia rodziny z uwzględnieniem koordynacji zadań wprowadzonych ustawą „Za Życiem” – praktyczne zastosowanie

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z tematu: Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia rodziny z uwzględnieniem koordynacji zadań wprowadzonych ustawą „Za Życiem” – praktyczne zastosowanie.

Terminy szkoleń:

Warszawa 03.04.2017 r.

Poznań 10.04.2017 r.

Łódź 21.04.2017 r.

Program szkolenia:

I. Formalno-prawne podstawy pracy asystenta:

1. regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

2. zagadnienia dotyczące zadań wprowadzonych ustawą „Za życiem”

3. zadania i uprawnienia asystenta rodziny wprowadzone ustawą „Za życiem”

II. Metodyka pracy asystenta rodziny – praktyczne zastosowanie :

1. promocja i wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin

2. koordynacja działań zgodnie z założeniami ustawy „Za Życiem”

III. Wybrane aspekty:

1. wybrane problemy praktyczne dotyczące rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka w tym rodzin, w których przyjdzie lub przyszło na świat dziecko chore i niepełnosprawne.

2. wsparcie asystenta rodziny skierowane do kobiet w ciąży i po porodzie

3. problemy wynikające z opieki nad rodzina z kobieta w ciąży zagrożonej lub rodziną z niepełnosprawnym dzieckiem, w tym: organizacja poradnictwa

4. trudności pojawiające się w pracy z rodziną, praca z oporem i skuteczne motywowanie poszczególnych członków rodziny do zmiany zachowań

5. koordynacja poradnictwa w zakresie:

– przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka

– wsparcia psychologicznego

– pomocy prawnej, w szczególności związanej z uprawnieniami rodzicielskimi i pracowniczymi

IV. Sporządzanie dokumentacji asystenta rodziny

1. analiza potrzeb i problemów rodziny;

2. sporządzanie planu pracy z rodziną z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawa „Za Życiem”

V. Współpraca z instytucjami i ze środowiskiem lokalnym w związku z koordynacją działań związanych z opieka nad rodziną w której jest kobieta w ciąży, w tym ciąży zagrożonej lub rodzina wychowująca niepełnosprawne dziecko

1. katalog możliwego wsparcia dziecka, kobiety i rodziny

2. edukacja zdrowotna;

3. pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym;

4. współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę;

Kontakt:

percept@percept-szkolenia.pl

tel. 694 327 113

Komentarze (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenie zawodowe „Asystent Rodziny”

15 stycznia 2016     
Akademia Rozwoju Horyzont Katarzyna Olobry-Księżak zaprasza na kolejną edycję szkolenia...»
logo

Szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

12 kwietnia 2017      TAGI:   
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży prowadzi rekrutację...»
logo

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

10 kwietnia 2017      TAGI:      
Ruszyła rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej. Szkolenie...»

Prawo karne w obszarach pomocy społecznej

10 marca 2017      TAGI:   
  Tematyka szkolenia 1. Status prawny pracowników pomocy społecznej wświetle...»
erasmus

Szkolenie dla ośrodków pomocy społecznej i organizacji zajmujących się edukacją dorosłych dotyczące dofinansowania projektów

23 listopada 2016      TAGI:      
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe...»