Z orzecznictwa sądów administracyjnych – dysproporcja między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej, osobie w rodzinie oraz rodzinie, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego przy jednoczesnym wystąpieniu okoliczności uzasadniających jej udzielenie. Jednakże w przypadku wystąpienia określonych przez ustawodawcę okoliczności może nastąpić odmowa przyznania tychże świadczeń.

Art. 12 Ustawy o pomocy społecznej
W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

Istotą wykazania występowania wskazanej dysproporcji jest to, że osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia jest w stanie samodzielnie zaspokajać niezbędne potrzeby pomimo spełnienia formalnych wymogów do otrzymania wnioskowanego świadczenia z pomocy społecznej (WSA z dnia 6 czerwca 2008 r. IV SA/Gl 13/08). Rozwiązywanie trudnej sytuacji życiowej to również podejmowanie działań w celu jej przezwyciężenia, takich jak przyjęcie proponowanej pracy i aktywizacja zawodowa.

Przyznanie świadczenia z pomocy społecznej dla osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej nie jest przy tym prawem bezwarunkowym i nie wiąże się z przerzuceniem wszelkich kosztów utrzymania na organy pomocy społecznej, tym bardziej gdy osoba wnioskująca nie wykazuje dostatecznej woli współpracy z nimi w zakresie ustalenia swojej rzeczywistej sytuacji materialnej, finansowej, rodzinnej czy zdrowotnej, a więc co do kwestii decydujących o przyznaniu świadczenia i jego rozmiarze (WSA z dnia 27.01.2017r. II SA/Rz 641/16).

Samo spełnienie kryterium dochodowego nie jest wystarczające do otrzymania pomocy, gdyż pomoc społeczna spełnia jedynie funkcję subsydiarną, wymagając współdziałania beneficjenta udzielanej pomocy.

Komentarze (3)

      5 + 1 = ?    
Oj tam oj tam ustawa daje nam możliwości" własne zasoby i możliwości" i ja to właśnie wykorzystuję i daje odmowy. Ale co fakt to fakt skandaliczne jest to ze nie jest wliczane 500+ do dochodu. Tu się zgadzam. Tak jak skandaliczne jest to każdemu a to już na starcie mówi że jest niesprawiedliwe.
DODAŁ: Wredniocha DNIA 21 kwietnia 2017 O 14:46
Co za bzdury! Niespójne z rzeczywistością. Przede wszystkim należy włączyć 500+ do dochodów. Jak w świetle prawa możliwa jest sytuacja, że człowiek otrzymuje dochody od państwa, w wielu wypadkach po kilka tys. zł (tak naprawdę nie od państwa a z podatków ludzi pracujących i uczciwie odprowadzających podatki) i nie są one liczone do jego dochodów. Niech nikt się nie łudzi, że idą one na potrzeby dzieci, może w bardzo nielicznych przypadkach.
DODAŁ: Obserwator DNIA 20 kwietnia 2017 O 12:04
Fikcja.
DODAŁ: a DNIA 20 kwietnia 2017 O 10:41

ZOBACZ PODOBNE

rpo

RPO ws. stypendiów dla studentów a dochodu w pomocy społecznej

05 kwietnia 2017      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił dnia 30.03.2017 r. pismem do Ministra Rodziny...»
balance-154516_960_720

Z orzecznictwa – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

09 lutego 2017      TAGI:      
Jak wskazuje orzecznictwo, program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany...»
legal-450202_1280

Z orzecznictwa sądów administracyjnych – „dochód z pola”

Art. 8 ust. 9 Ustawy o pomocy społecznej obliguje do przyjęcia, że z 1 ha przeliczeniowego...»
gus

Obwieszczenie GUS ws. wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych 2015

27 września 2016      TAGI:      
W dniu 23.09.2016 r. na stronie Głównego Urzędu Statystycznego opublikowano obwieszczenie...»
clause-684509_960_720

Z orzecznictwa sądów administracyjnych – uchylenie decyzji kierującej do DPS

15 lutego 2017      TAGI:         
Zgodnie z art. 106 ust. 5 U.p.s., decyzję administracyjną zmienia się lub uchyla...»