Ministerstwo Sprawiedliwości o opiece naprzemiennej

 

Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje na brak zasadności podejmowanie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zdefiniowanie w polskim systemie prawnym instytucji opieki naprzemiennej. Termin opieki naprzemiennej występuje na gruncie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 z późn. zm.). Jak podkreślono należy przyjąć, że zasadniczo piecza naprzemienna jest realizowana w sytuacji, w której sąd pozostawiając obojgu rodzicom pełnię władzy rodzicielskiej określił, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach. Piecza naprzemienna jest realizowana również w sytuacji, gdy sąd pozostawiając obojgu rodzicom pełnię władzy rodzicielskiej ustala jednocześnie sposób utrzymywania kontaktów – piecza wykonywa w trakcie kontaktów.

Ministerstwo jednocześnie pozytywnie oceniło wykładnię zastosowaną przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie II SA/Ol 1208/16 (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CC4BCA1F0D) z której wynika, że jeżeli rzeczywista opieka jest sprawowana w taki sposób, że w powtarzających się okresach rodzic sprawuje wyłączną opiekę nad dziećmi, to będą podstawy do uznania, że w sprawie mamy do czynienia z opieką naprzemienną.

Rekapitulując Ministerstwo uznało za niecelowe zdefiniowanie w polskim systemie prawnym instytucji opieki naprzemiennej.

Źródło:
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/odpowied%C5%BA%20MS%20na%20WG%20dot%20opieki%20naprzemiennej%20czerwiec%202017.pdf

Komentarze (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

ODAweDYwMA,_aer4838

Minister Sprawiedliwości raz jeszcze o egzekucji komorniczej w przypadku 500+

18 maja 2016      TAGI:         
Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 16.05.2016 r. został opublikowany komunikat ...»
bank-note-209104_960_720

Ministerstwo Sprawiedliwości o egzekucji alimentów z Włoch

10 lipca 2017      TAGI:      
  Egzekucja świadczeń alimentacyjnych niejednokrotnie napotyka na wiele trudności....»
ODAweDYwMA,tablica-ms

Ministerstwo Sprawiedliwości o programach dla sprawców przemocy w rodzinie opuszczających zakłady karne

26 maja 2017      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich pismem z dnia 1304.2017 r. zwrócił się do Ministerstwa...»
baby-499976_960_720

Ministerstwo Zdrowia o monitorowaniu losów dziecka

20 lipca 2017      TAGI:      
  Informowaliśmy na łamach portalu o wystąpieniu Rzecznika Praw Dziecka opodjęciu...»
rodzina 500+

Ministerstwo wyjaśnia: kiedy 500+ w formie rzeczowej lub opłacania usług?

22 czerwca 2016      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało na łamach witryny ministerialnej...»