Na czym polega indywidualny program wychodzenia z bezdomności?

Indywidualny program wychodzenia z bezdomności ma być przede wszystkim wsparciem dla osoby bezdomnej. Ma jej pomóc wyjść z bezdomności, pomóc w rozwiązywaniu problemów życiowych, w tym rodzinnych, zdrowotnych, mieszkaniowych. Poprzez zawarte w nim działania ma służyć także pomocy w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia, tak, aby osoba bezdomna posiadała własne środki finansowe, aby mogła się usamodzielnić, opuścić schronisko i w efekcie funkcjonować poza wykluczeniem społecznym.

Indywidualny program wychodzenia z bezdomności opracowywany jest przez pracownika socjalnego wraz z osobą bezdomną. Podobnie jak kontrakt socjalny, program wychodzenia z bezdomności również zawiera pewne ustalenia, których strona będąca osobą bezdomną musi przestrzegać, i które musi wykonywać po to, aby podejmowanie opisanych działań było celowe i skuteczne.

Kwestie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności reguluje art. 49 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Komentarze (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Czym jest, kogo dotyczy obowiązek alimentacyjny?

14 września 2016      TAGI:   
Obowiązek alimentacyjny to konieczność dostarczania środków finansowych innej osobie...»

Na czym polega wsparcie rodziny w świetle Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”?

22 sierpnia 2017      TAGI:      
Ustawa „Za życiem” określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia wzakresie...»

Czym jest, na czym polega indywidualny program wychodzenia z bezdomności?

16 września 2016      TAGI:   
Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej indywidualny program wychodzenia z bezdomności...»

Czym jest separacja?

17 sierpnia 2016      TAGI:   
Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego separacja to zupełny rozkład...»

Czym jest rodzinny dom pomocy?

29 sierpnia 2016      TAGI:      
Zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy społecznej rodzinny dom pomocy to wsparcie w formie...»
agablues » 19 listopada 2017, 18:56

Asystent rodziny wkład własny

sawsyl » 19 listopada 2017, 13:40

podanie a umorzenie a potrącenie

123d » 18 listopada 2017, 23:53

asystent rodziny jaki procent dotacji