Na czym polega indywidualny program wychodzenia z bezdomności?

Indywidualny program wychodzenia z bezdomności ma być przede wszystkim wsparciem dla osoby bezdomnej. Ma jej pomóc wyjść z bezdomności, pomóc w rozwiązywaniu problemów życiowych, w tym rodzinnych, zdrowotnych, mieszkaniowych. Poprzez zawarte w nim działania ma służyć także pomocy w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia, tak, aby osoba bezdomna posiadała własne środki finansowe, aby mogła się usamodzielnić, opuścić schronisko i w efekcie funkcjonować poza wykluczeniem społecznym.

Indywidualny program wychodzenia z bezdomności opracowywany jest przez pracownika socjalnego wraz z osobą bezdomną. Podobnie jak kontrakt socjalny, program wychodzenia z bezdomności również zawiera pewne ustalenia, których strona będąca osobą bezdomną musi przestrzegać, i które musi wykonywać po to, aby podejmowanie opisanych działań było celowe i skuteczne.

Kwestie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności reguluje art. 49 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Komentarze (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Co to jest Indywidualny Program Usamodzielnienia?

24 maja 2016      TAGI:   
W Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej można znaleźć informacje...»

Czym jest Klub Integracji Społecznej?

18 lipca 2016      TAGI:         
Zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu socjalnym Klub Integracji Społecznej  jest  powoływany...»

Czym jest projekt socjalny?

15 czerwca 2016      TAGI:   
Projekt socjalny jest jednym z narzędzi stosowanym w pracy przez pracownika socjalnego....»

Czym jest praca socjalna prowadzona ze społecznością?

01 września 2016      TAGI:      
Społeczność jest zbiorem ludzi mieszkających na zwartym terenie, posiadających...»

Czym są prace społecznie użyteczne?

24 czerwca 2016      TAGI:   
Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prace społecznie...»