Porady      

Czy odliczamy od dochodu w pomocy społecznej opłaconą składkę KRUS, nie będąca bieżącą składką KRUS?

Składkę nie będącą bieżąca składką należy odliczyć od przychodu. Przepis prawa mówi o tym, że płacone składki winny być odliczone od przychodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego, niezależnie od tego, czy są to składki bieżące czy nie.

Komentarze (2)

      2 + 2 = ?    
Dziękujemy za zwrócenie uwagi. Błąd został poprawiony.
DODAŁ: administracja_ops DNIA 02 marca 2018 O 10:34
Kto wypisuje te głupoty??? nauczyliście się coś na pamięć i tak klepiecie bezmyślnie. Przecież art. 8 ust. 3 mówi wyraźnie, że Za dochód uważa się sumę miesięcznych P R Z Y C H O D Ó W z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (...) bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o ... m.in. składki!!! a więc składki odejmuje się od przychodu ale nie od dochodu! to są dwa różne pojęcia. a co mówi ustawa o dochodzie z gospodarstwa? zachęcam do lektury art. 8 ust. 9. Kto wymyśla takie rzeczy, że "Przepis prawa mówi o tym, że płacone składki winny być odliczone od dochodu....."
DODAŁ: lotsy DNIA 02 marca 2018 O 00:31

ZOBACZ PODOBNE

Czy można odmówić przyznania usług opiekuńczych, jeśli osoba wymagająca opieki ma dzieci?

09 sierpnia 2017      TAGI:      
  Nie można odmówić takiej formy pomocy. To, że osoba ubiegająca się...»

Czy należy przekazywać kopię Niebieskiej Karty A do policji, jeśli podmiotem sporządzającym nie była policja?

28 sierpnia 2017      TAGI:      
Kopii Niebieskiej Karty cz. A nie przekazuje się. Informuje się policję stosownym...»

Czy koniecznym jest opracowywanie regulaminu pracy Zespołu Interdyscyplinarnego?

28 sierpnia 2017      TAGI:      
Zespoły interdyscyplinarne powoływane są na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu...»

Czy plan pracy asystenta rodziny powinien być spójny z kontraktem socjalnym pracownika socjalnego, jeśli pracują z tą samą rodziną?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Nie, plan pracy asystenta rodziny nie musi być spójny z kontraktem socjalnym. Zagadnienie...»