Porady      

Postępowanie wobec dłużnika po kolejnych wnioskach o podjęcie działań wobec dłużnika

W pierwszej kolejności organ musi wezwać dłużnika do stawienia się w celu przeprowadzenia wywiadu z dłużnikiem dotyczący jego sytuacji osobistej, majątkowej, dochodowej (zarobkowej) oraz zdrowotnej. Podczas wywiadu należy także uzyskać informację, dlaczego dłużnik uchyla się i nie łoży na dzieci (osoby uprawnione). Konieczne jest, aby pracownik przeprowadzający wywiad odebrał od dłużnika oświadczenie majątkowe.

Najczęściej dłużnicy podają, że nie mogą płacić alimentów, ponieważ nie mają zatrudnienia, stałego dochodu i po prostu nie mają z czego płacić. W takiej sytuacji należy zobowiązać dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca zatrudnienia, o ile nie jest jeszcze zarejestrowany (najczęściej nie jest, bo mógłby zostać skierowany do prac, otrzymywać wynagrodzenie za pracę, które byłoby mu pomniejszane o alimenty – takie argumenty często padają ze strony dłużników).

Ale są też dłużnicy, którzy są zarejestrowani w urzędzie pracy. Często praktykuje się że organy przyznające świadczenia rodzinne powiadamiają urzędy pracy o konieczności aktywizacji zawodowej danej osoby. Informuje się także, pisemnie, pracowników socjalnych o konieczności aktywizacji danych osób w celu podjęcia pracy lub przynajmniej pomocy w powrocie na rynek pracy, skierowaniu do prac społecznie użytecznych, pracy w centrum integracji społecznej itp.

Jeśli dłużnik nie podejmuje współpracy, tj. nie rejestruje się w urzędzie pracy, nie współpracuje z pracownikami socjalnymi w zakresie pomocy w znalezieniu zatrudnienia, nie podejmuje prac społecznie użytecznych itp. – wtedy organ wszczyna postępowanie o uznaniu osoby za osobę (dłużnika) uchylającą się.

Komentarze (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Odpowiedzialność etyczna pracownika socjalnego wobec społeczeństwa

27 maja 2016      TAGI:   
Pracownik socjalny pracuje ludźmi, a więc powinien ponosić odpowiedzialność etyczną...»

Odpowiedzialność etyczna pracownika socjalnego wobec współpracowników

23 maja 2016      TAGI:   
Pracownik socjalny powinien charakteryzować się postawą etyczną względem swoich...»

Co w przypadku podjęcie pracy za granicą przez małżonka osoby pobierającej świadczenie rodzicielskie?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W wyżej opisanym przypadku należy postępować zgodnie z art. 23a Ustawy o świadczeniach...»

Obserwatorium Integracji Społecznej – charakterystyka działań

27 maja 2016      TAGI:         
Obserwatoria Integracji Społecznej wyłoniły się ze struktur Regionalnych Ośrodków...»
agablues » 19 listopada 2017, 18:56

Asystent rodziny wkład własny

sawsyl » 19 listopada 2017, 13:40

podanie a umorzenie a potrącenie

123d » 18 listopada 2017, 23:53

asystent rodziny jaki procent dotacji