Porady      

Praca na terminalu mobilnym w pomocy społecznej

 

Podczas pracy na terminalu mobilnym istnieje możliwość zdefiniowania szablonów wywiadów środowiskowych, a więc jest możliwość wybrania odpowiedniej części wywiadu.

Wywiad środowiskowy przeprowadza się najczęściej w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Pracownik udając się na wywiad do mieszkania potencjalnego Klienta, zabiera ze sobą terminal w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (nie bierze się wersji papierowej wywiadu). Wskazane jest także zabranie ze sobą druków różnego rodzaju oświadczeń, które, jak zakładamy, Klient będzie wypełniał.

W systemie Pomost należy zlecić przesłanie wywiadu do terminalu mobilnego, czyli wybrać odpowiednią jego część. Terminal podpięty do sieci pobiera wybrane zlecenie spośród szablonów wydruków wśród poniższych szablonów wywiadów:

Szablon części I – wywiad środowiskowy własny
Szablon części II – wywiad z osobą z art. 103
Szablon części III – aktualizacja wywiadu z osobą z art. 103 Szablon
części IV – aktualizacja I części wywiadu środowiskowego
Szablon części V – wywiad dla osoby ubiegającej się o pomoc na usamodzielnienie
Szablon części VI – wywiad dla cudzoziemca
Szablon części VII – opis sytuacji rodziny dotkniętej sytuacją kryzysową występującą na skalę masową.

Podczas przeprowadzania wywiadu wszystkie dane i odpowiedzi strony wpisuje się do terminala mobilnego. Klient własnoręcznie podpisuje oświadczenie przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w postaci elektronicznej, które zawiera wygenerowany przez terminal mobilny numer – unikalną sumę kontrolną. Oświadcza, że zapoznał się z treścią przeprowadzonego wywiadu środowiskowego, oznaczonego unikalną sygnaturą, zwaną sumą kontrolną, przeprowadzonego w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego. Wygenerowany numer służy autoryzacji i zatwierdzeniu wszystkich danych zawartych w wywiadzie. Jest on umieszczony na każdej stronie wywiadu środowiskowego i musi być zgodny z numerem zapisanym na oświadczeniu klienta.

Po wprowadzeniu wszystkich danych do terminala mobilnego i poprawnym uzupełnieniu szablonu wywiadu następuje autoryzacja danych. Wywiad można później wydrukować.
Praca przy użyciu terminalu mobilnego jest sprawniejsza od tradycyjnej pracy na tzw. papierowym wywiadzie.

Wymaga wpisania danych do terminalu, a nie jak w wersji papierowej – uzupełnienia wywiadu ręcznie i następnie wpisania go raz jeszcze w system Pomost.

Komentarze (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Rezygnacja ze wsparcia asystenta rodziny złożona przez rodzinę – czy Ośrodek Pomocy jest wówczas zobowiązany powiadomić sąd rodzinny?

02 sierpnia 2017      TAGI:      
  Wszystko zależy od okoliczności, w wyniku których rodzina podjęła wcześniej...»

Co to jest dochód utracony w pomocy społecznej?

02 sierpnia 2017      TAGI:      
  O utracie dochodu mówi art. 8 ust. 3 Ustawie o pomocy społecznej, w którym...»

Kwalifikowanie rodzin do pomocy z programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

28 lipca 2017      TAGI:      
  Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 został...»

Uchylenia decyzji z pomocy społecznej z urzędu lub z wniosku. Różnice w podstawie prawnej

09 sierpnia 2017      TAGI:      
  Decyzję, którą strona ma przyznane świadczenie z pomocy społecznej, można...»