Porady      

Punkty wspólne w zadaniach różnych podmiotów realizujących procedurę Niebieskiej Karty

Mówiąc ogólnie, ale jednocześnie opierając się na konkretach, punktem wspólnym w zadaniach podejmowanych przez różne podmioty realizujące procedurę Niebieskiej Karty jest pomoc ofierze przemocy: zapewnienie jej bezpieczeństwa, pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i każde innej, której ofiara będzie wymagała. W drastycznych sytuacjach również zapewnienie jej ochrony. W/w czynności dotyczą zarówno samej ofiary, jak i osób od niej zależnych, np. dzieci.

Każda instytucja wchodząca w skład zespołu interdyscyplinarnego, a szczególnie jej przedstawiciele biorący udział w grupach roboczych, winni podejmować takie działania na rzecz pomocy ofierze, które wynikają z ich uprawnień i obowiązków zawodowych (pracownik socjalny diagnozuje i udziela wskazówek, informacji o możliwości pomocy, całej procedurze, miejscach, gdzie można pomoc uzyskać, konsekwencjach; policja zajmuje się bezpieczeństwem; szkoła pomocą dzieciom; zakład opieki zdrowotnej świadczy pomoc w zakresie poradnictwa i opieki zdrowotnej itd.).

Do działań podmiotów należą również te działania, które są skierowane na sprawcę. Wspólnie podejmowane działania to diagnoza, zebrana na podstawie informacji posiadanych przez różne instytucje, oraz reintegracja społeczna sprawcy. W przypadkach, kiedy sytuacja tego wymaga, w grę wchodzi również pomoc psychologiczna, terapeutyczna, medyczna.

Komentarze (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Czy należy przekazywać kopię Niebieskiej Karty A do policji, jeśli podmiotem sporządzającym nie była policja?

28 sierpnia 2017      TAGI:      
Kopii Niebieskiej Karty cz. A nie przekazuje się. Informuje się policję stosownym...»

Komu można udostępnić dokumenty z procedury Niebieskiej Karty?

10 sierpnia 2017      TAGI:      
  Dokumenty z procedury Niebieskiej Karty można udostępnić wszystkim członkom...»

Informowanie o zakończeniu działań sprawcy przemocy oraz podmiotów uczestniczących w procedurze Niebieska Karta

15 września 2016      TAGI:         
Przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie nakładają na Zespół...»

W jaki sposób powiadamiać podmioty biorące udział w procedurze Niebieskiej Karty o jej zakończeniu?

28 sierpnia 2017      TAGI:      
Podmioty biorące udział w procedurze Niebieskiej Karty o jej zakończeniu można powiadomić...»

Kwestie problematyczne przy wypełnieniu Niebieskiej Karty – C

06 lipca 2016      TAGI:      
Kiedy grupa robocza lub zespół interdyscyplinarny otrzyma Niebieską Kartę – A,jedną...»
karolin_a » 23 listopada 2017, 21:07

uzyskanie dochodu jak to zrobić

aleksandra2 » 23 listopada 2017, 20:27

zdo a znaczny stopień??????????

DanaUM » 23 listopada 2017, 16:39

Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia

olik » 23 listopada 2017, 16:23

Urlop wychowawczy a 6 miesięcy?