Porady      

Punkty wspólne w zadaniach różnych podmiotów realizujących procedurę Niebieskiej Karty

Mówiąc ogólnie, ale jednocześnie opierając się na konkretach, punktem wspólnym w zadaniach podejmowanych przez różne podmioty realizujące procedurę Niebieskiej Karty jest pomoc ofierze przemocy: zapewnienie jej bezpieczeństwa, pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i każde innej, której ofiara będzie wymagała. W drastycznych sytuacjach również zapewnienie jej ochrony. W/w czynności dotyczą zarówno samej ofiary, jak i osób od niej zależnych, np. dzieci.

Każda instytucja wchodząca w skład zespołu interdyscyplinarnego, a szczególnie jej przedstawiciele biorący udział w grupach roboczych, winni podejmować takie działania na rzecz pomocy ofierze, które wynikają z ich uprawnień i obowiązków zawodowych (pracownik socjalny diagnozuje i udziela wskazówek, informacji o możliwości pomocy, całej procedurze, miejscach, gdzie można pomoc uzyskać, konsekwencjach; policja zajmuje się bezpieczeństwem; szkoła pomocą dzieciom; zakład opieki zdrowotnej świadczy pomoc w zakresie poradnictwa i opieki zdrowotnej itd.).

Do działań podmiotów należą również te działania, które są skierowane na sprawcę. Wspólnie podejmowane działania to diagnoza, zebrana na podstawie informacji posiadanych przez różne instytucje, oraz reintegracja społeczna sprawcy. W przypadkach, kiedy sytuacja tego wymaga, w grę wchodzi również pomoc psychologiczna, terapeutyczna, medyczna.

Komentarze (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Decyzja odmowna w kwestii przyznania Karty Dużej Rodziny

22 sierpnia 2017      TAGI:      
Ośrodki bądź urzędy realizujące świadczenie, którym jest pomoc rodzinom wielodzietnym...»

Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny

13 kwietnia 2016      TAGI:   
Sposób przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny reguluje Ustawa...»

Kiedy powinna zostać wypełniona i podpisana weryfikacja planu pomocy w Niebieskiej Karcie C?

28 sierpnia 2017      TAGI:      
Na grupie roboczej. Niebieską Kartę C podpisuje się z ofiarą przemocy. Zatem...»

Komu można udostępnić dokumenty z procedury Niebieskiej Karty?

10 sierpnia 2017      TAGI:      
  Dokumenty z procedury Niebieskiej Karty można udostępnić wszystkim członkom...»

Wspólne i oddzielne gospodarstwo domowe w pomocy społecznej

Z wnioskiem o udzielenie pomocy społecznej może zgłosić się zarówno osoba mieszkająca...»