Porady      

Jakie są zasady wyliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Trzynastka, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynika z Ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Jeżeli pracownik pracował u jednego pracodawcy przez cały rok kalendarzowy, wówczas otrzyma „trzynastkę” w pełnej wysokości. Jeśli pracował krócej, otrzyma wynagrodzenie w mniejszej wysokości (praca np. pól roku).

Wysokość dodatkowego wynagrodzenia stanowi 8,5% całości wynagrodzenia otrzymanego w roku, za który jest naliczane, czyli np. wypłata w 2017 r. przysługuje za pracę w 2016 r.

Wysokość trzynastki nie jest regulowana Kodeksem pracy. W urzędach funkcjonują regulaminy wynagradzania / regulaminy dot. dodatkowych wynagrodzeń itp. W regulaminach tych znajdują się zapisy dotyczącego tego, co wlicza się lub nie wlicza w „trzynastkę”. Okresy zwolnień lekarskich czy opiek na osobami zależnymi, czyli pobieranie wynagrodzeń pomniejszonych, ma wpływ na pomniejszenie dodatkowego wynagrodzenia. Również, o ile taki zapis istnieje w regulaminie, a jest on korzystny dla pracowników, wpływ na wysokość trzynastki – i to wpływ pozytywny – ma otrzymywanie w ciągu roku dodatków specjalnych, nagród czy premii. To, co zawarte jest w regulaminie wynagradzania, zależy jednak od pracodawcy.

Komentarze (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Jakie są typy domów pomocy społecznej?

25 sierpnia 2016      TAGI:      
Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej osoba, która wymaga całodobowej opieki, nie...»

Jakie korzyści niesie uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej?

18 lipca 2016      TAGI:         
Klub Integracji Społecznej niesie pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym....»

Zasady odpłatności za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym

20 lipca 2016      TAGI:   
Według Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych...»

Jakie elementy zawiera decyzja wydana przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej?

05 sierpnia 2016      TAGI:   
Sposób wydania każdej decyzji regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Poprawna...»

Jakie dodatki przysługują do zasiłku rodzinnego?

07 kwietnia 2016      TAGI:         
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do zasiłku rodzinnego przysługuje katalog dodatków,...»