Superwizja dla pracowników socjalnych – jak powinna wyglądać?

Superwizję w pomocy społecznej definiuje art. 121a Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r., który wyjaśnia, że (…) superwizja pracy socjalnej polega na ustawicznym rozwoju zawodowym pracowników socjalnych, służącym utrzymaniu wysokiego poziomu świadczonych usług, zachowaniu i wzmacnianiu kompetencji zawodowych, udzielaniu wsparcia, poszukiwaniu źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania (…).

Superwizja może być grupowa lub indywidualna. W zależności od ośrodka lub zgłaszanych przez pracowników potrzeb. W grupie czasem trudniej się otworzyć, ale też można usłyszeć więcej informacji zwrotnych na temat podejmowanych działań i uzyskać wsparcie od większej liczby osób.

Na superwizji pracownik otwiera się na tyle, na ile chce. Nie powinien być „ciągnięty do odpowiedzi” i zmuszany do zabierania głosu. To pracownik decyduje, na ile ma być i na ile chce być aktywny.

Ci, którzy biorą udział w superwizji, mają możliwość przeanalizowania własnej pracy z Klientem lub rodziną w gronie innych specjalistów, w tym kolegów po fachu oraz superwizorów. Wspólnie, przy użyciu metody zwanej „burzą mózgów”, mogą opracować plan pracy z rodziną, bazując na własnych, indywidualnych doświadczeniach oraz doświadczeniach innych osób, które biorą udział w spotkaniu.

Superwizję określa Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej.

Komentarze (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Dodatek 250 zł dla pracownika socjalnego

06 kwietnia 2016      TAGI:   
Pracownicy socjalni zatrudnieni w instytucjach pomocy społecznej, m.in. Ośrodkach...»

Jak długo można uczęszczać do do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

19 maja 2016      TAGI:      
Pobyt w ośrodku wsparcia – środowiskowym domu samopomocy – może być dzienny...»

Jak długo należy monitorować sytuacje rodziny po zamknięciu procedury Niebieskiej Karty

28 sierpnia 2017      TAGI:      
Nie ma oznaczonego przepisami prawa terminu co do monitorowania sytuacji rodziny pozamknięciu...»

Jakie trzeba mieć uprawnienia, aby być superwizorem dla pracowników socjalnych?

22 sierpnia 2017      TAGI:      
Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016r.wsprawie...»

Kwalifikacje osób zatrudnionych w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

16 września 2016      TAGI:         
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych ośrodków...»
krawkat » 20 listopada 2017, 09:42

alimenty po nowemu jak nie jest samotna

heiland » 20 listopada 2017, 08:29

Wypok.peel o naszym forum i o nas ( ͡° ͜ʖ ͡°)

agablues » 19 listopada 2017, 18:56

Asystent rodziny wkład własny