Superwizja dla pracowników socjalnych – jak powinna wyglądać?

Superwizję w pomocy społecznej definiuje art. 121a Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r., który wyjaśnia, że (…) superwizja pracy socjalnej polega na ustawicznym rozwoju zawodowym pracowników socjalnych, służącym utrzymaniu wysokiego poziomu świadczonych usług, zachowaniu i wzmacnianiu kompetencji zawodowych, udzielaniu wsparcia, poszukiwaniu źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania (…).

Superwizja może być grupowa lub indywidualna. W zależności od ośrodka lub zgłaszanych przez pracowników potrzeb. W grupie czasem trudniej się otworzyć, ale też można usłyszeć więcej informacji zwrotnych na temat podejmowanych działań i uzyskać wsparcie od większej liczby osób.

Na superwizji pracownik otwiera się na tyle, na ile chce. Nie powinien być „ciągnięty do odpowiedzi” i zmuszany do zabierania głosu. To pracownik decyduje, na ile ma być i na ile chce być aktywny.

Ci, którzy biorą udział w superwizji, mają możliwość przeanalizowania własnej pracy z Klientem lub rodziną w gronie innych specjalistów, w tym kolegów po fachu oraz superwizorów. Wspólnie, przy użyciu metody zwanej „burzą mózgów”, mogą opracować plan pracy z rodziną, bazując na własnych, indywidualnych doświadczeniach oraz doświadczeniach innych osób, które biorą udział w spotkaniu.

Superwizję określa Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej.

Komentarze (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Jak powinien wyglądać wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zespołu interdyscyplinarnego?

28 sierpnia 2017      TAGI:      
Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wysłany z zespołu...»

Biuro Informacji Gospodarczej – jak zostać skreślonym z listy dłużników alimentacyjnych?

28 sierpnia 2017      TAGI:      
Aby zostać skreślony z listy dłużników alimentacyjnych, musi zostać spłacone...»

Pracownik socjalny kuratorem ustanowionym przez sąd dla osoby chorej psychicznie

03 sierpnia 2017      TAGI:      
  Sąd może przyznać osobie chorej psychicznie kuratora w osobie pracownika...»

Czy przyznaje się zasiłek okresowy dla zasiłkobiorcy stałego?

02 sierpnia 2017      TAGI:      
  Tak, zasiłek taki przyznaje się. Zasiłek stały przyznaje się na podstawie...»

Jak ustalić kuratora ds. doręczeń w pomocy społecznej?

10 sierpnia 2017      TAGI:      
  W pomocy społecznej praktykuje się stanowisko pełnomocnika ds. doręczeń,...»