Superwizja dla pracowników socjalnych – jak powinna wyglądać?

Superwizję w pomocy społecznej definiuje art. 121a Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r., który wyjaśnia, że (…) superwizja pracy socjalnej polega na ustawicznym rozwoju zawodowym pracowników socjalnych, służącym utrzymaniu wysokiego poziomu świadczonych usług, zachowaniu i wzmacnianiu kompetencji zawodowych, udzielaniu wsparcia, poszukiwaniu źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania (…).

Superwizja może być grupowa lub indywidualna. W zależności od ośrodka lub zgłaszanych przez pracowników potrzeb. W grupie czasem trudniej się otworzyć, ale też można usłyszeć więcej informacji zwrotnych na temat podejmowanych działań i uzyskać wsparcie od większej liczby osób.

Na superwizji pracownik otwiera się na tyle, na ile chce. Nie powinien być „ciągnięty do odpowiedzi” i zmuszany do zabierania głosu. To pracownik decyduje, na ile ma być i na ile chce być aktywny.

Ci, którzy biorą udział w superwizji, mają możliwość przeanalizowania własnej pracy z Klientem lub rodziną w gronie innych specjalistów, w tym kolegów po fachu oraz superwizorów. Wspólnie, przy użyciu metody zwanej „burzą mózgów”, mogą opracować plan pracy z rodziną, bazując na własnych, indywidualnych doświadczeniach oraz doświadczeniach innych osób, które biorą udział w spotkaniu.

Superwizję określa Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej.

Komentarze (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Jak często należy monitorować sytuację rodzin pobierających zasiłek stały?

09 sierpnia 2017      TAGI:      
  Kwestie tę reguluje art. 107 ust. 4 Ustawy o pomocy społecznej, który wskazuje,...»

Jak uzyskać pomoc w formie posiłku z pomocy społecznej?

06 września 2016      TAGI:         
Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej posiłek jest świadczeniem niepieniężnym zpomocy...»

Kiedy powinna zostać wypełniona i podpisana weryfikacja planu pomocy w Niebieskiej Karcie C?

28 sierpnia 2017      TAGI:      
Na grupie roboczej. Niebieską Kartę C podpisuje się z ofiarą przemocy. Zatem...»

Jak uzyskać skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego?

18 lipca 2016      TAGI:   
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych...»

Dodatkowy urlop dla pracownika socjalnego

06 kwietnia 2016      TAGI:   
Pracownik socjalny zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej lub w Powiatowym Centrum...»
Lucy123 » 19 września 2017, 15:33

Dochód z tytułu najmu roziczony w formie ryczałtu

jola1965 » 19 września 2017, 15:14

NIP płatnika Składek ZUS zmieniony

Sofia » 19 września 2017, 15:07

ryczałt lub karta podatkowa- możemy wystąpić ?