Newsy      

NIK o resocjalizacji nieletnich

NIK udostępnił na stronie domowej informację o wynikach kontroli przeprowadzonej w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych pod kątem prowadzonej działalności resocjalizacyjnej. Do wskazanych placówek sąd rodzinny kieruje młodzież niedostosowaną społecznie i wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji.

NIK w informacji sygnalizuje, że system, w którym funkcjonują młodzieżowe ośrodki wychowawcze mogą nie gwarantować skutecznej resocjalizacji. W informacji zwrócono uwagę, że w Polsce wciąż nie ma placówek wyspecjalizowanych w rozwiązywaniu specyficznych, indywidualnych dysfunkcji wychowanków. Tym samym do wskazanych placówek trafiają nieletni w różnym stopniu demoralizacji. Również w skontrolowanych MOW-ach nie było adekwatnej do potrzeb wychowanków opieki psychologiczno-pedagogicznej, niedostatecznie wykorzystywano indywidualizację edukacji, terapii i usamodzielniania. Nadto w MOW-ach pełnoletni już nieletni może kontynuować naukę jedynie  do zakończenia danego roku szkolnego, a nie danego etapu edukacji, co w ocenie NIK jest znaczącą barierą w przebiegu procesu resocjalizacji.

Przeprowadzona przez NIK kontrola stała się podstawa do sformułowania wniosków skierowanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej, Dyrektorów MOW-ów jak również organów prowadzących.

Zapraszamy do zapoznania się z całością informacji o wynikach kontroli pod adresem:
https://www.nik.gov.pl/plik/id,15816,vp,18331.pdf

Komentarze (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Alimenty – NIK zapowiada doraźna kontrolę

27 kwietnia 2017      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa NIK w sprawie niskiej skuteczności...»

NIK o kontrolach w roku 2018

20 grudnia 2017      TAGI:      
NIK na stronie domowej przedstawiło zagadnienia będące przedmiotem kontroli w roku...»

NIK o środowiskowych domach samopomocy

19 grudnia 2017      TAGI:      
Celem kontroli przeprowadzonej przez NIK było dokonanie oceny czy środowiskowe domy...»

Ankieta NIK o funkcjonowaniu systemu adopcyjnego i działalności ośrodków adopcyjnych

14 listopada 2017      TAGI:         
Trwają kontrolę NIK ośrodków adopcyjnych w zakresie prawidłowego i skutecznego...»

NIK o placówkach wsparcia dziennego

10 sierpnia 2017      TAGI:      
  W latach 2013-2015 NIK przeprowadziło kontrola placówki wsparcia dziennego....»