SZKOLENIA

logo_vademecum

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – nowe akty wykonawcze i zmiany w organizacji pieczy zastępczej

Centrum Edukacji Vademecum zaprasza na szkolenie nt. "Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – nowe akty wykonawcze i zmiany w organizacji... »

Szkolenia w Krakowie

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenia organizowane w Krakowie przez Fundację "Ku Przyszłości": Szkolenie "Mediacje rodzinne" ... »
logo-fdn

Dziecko w procedurze Niebieskiej Karty – współpraca w ramach zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych

Szkolenie adresowane do członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, które ma na celu usprawnienie współpracy w grupach roboczych wsprawach... »

Działalność Zakładów Aktywności Zawodowej

Centrum Edukacji Vademecum zaprasza na szkolenie nt. „Zakłady Aktywności Zawodowej w obowiązujących ramach prawnych" MIEJSCE SZKOLENIA: 23.11.2015-WARSZAWA Zapraszamy... »

KURS KWALIFIKACYJNY „ASYSTENT RODZINY”

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie zaprasza do udziału w kursie kwalifikacyjnym Asystent rodziny dla osób z wyższym wykształceniem... »

Szkolenia na temat asertywności, metody outreach, bezdomności oraz wsparcia dla cudzoziemców

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności serdecznie zaprasza pracowników Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz organizacji pozarządowych... »
szkolenia_dla_zi

Cykl bezpłatnych szkoleń dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć dla członków... »

BEZPŁATNE SZKOLENIE: PODSTAWY UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKICH

W związku z dużym zainteresowaniem podnoszenia kwalifikacji w zawodzie Trener kod. zawodu nr 235915, zapraszamy na bezpłatne szkolenie Podstawy umiejętności... »
rewitalizacja

REWITALIZACJA SPOŁECZNA 2015 – BEZPŁATNE WARSZTATY

Centrum Wpierania Aktywności Lokalnej zaprasza na 3–dniowe warsztaty z zakresu wdrażania Modelowego Standardu Aktywnej Integracji. REWITALIZACJA SPOŁECZNA... »

Szkolenia z mediacji Centrum Mediacji Partners Polska: listopad – grudzień 2015

TAGI:
Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji, które odbędą się w listopadzie i grudniu 2015 r. Oferta szkoleniowa... »