Alimenty

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia

Oświadczenie majątkowe dłużnika alimentacyjnego - Wzór, Druk

ROZMIAR: 1 575.01 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego - Wzór, Druk

ROZMIAR: 1 696.86 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - Druk

ROZMIAR: 167.90 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:
recka

„Fundusz alimentacyjny” P. Mrozek, L. Cabaj i in. (Wydawnictwo C.H. Beck)

Publikacja Wydawnictwa C.H. Beck „Fundusz alimentacyjny” autorstwa P. Mrozek, L. Cabaj, A. Durda, E. Pawka-Nowak została przygotowana przede wszystkim... »
Sejm-RP

Świadczenia socjalne a istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego

W dniu 22.04.2016 r. wpłynął do sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw dotyczący regulacji... »
Ministerstwo-Rodziny

500+ a obowiązek alimentacyjny

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wykazując zaniepokojenie zjawiskiem wnioskowania rodziców zobowiązanych do alimentacji o obniżenie świadczeń... »

Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego

TAGI:
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169), dalej jako u.p.o.u.a., przewiduje katalog czynności,... »

Niealimentacja a utrata prawa jazdy

TAGI:
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169), cytowana dalej jako u.p.o.u.a., określa szereg czynności,... »

Ustalanie dochodu na członka rodziny w funduszu alimentacyjnym

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2016 r. poz. 169), dalej cyt. jako u.p.o.u.a., określa nie tylko kryterium... »

Kiedy zasiłek rodzinny nie przysługuje?

W przepisach zostały określone przypadki, w których zasiłek rodzinny nie przysługuje. Dzieje się tak wówczas, kiedy dziecko lub osoba ucząca się... »