Bezrobocie

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia

Rozporządzenie w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego - Druk

ROZMIAR: 73.18 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych - Druk

ROZMIAR: 82.01 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Obwieszczenie w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych - Druk

ROZMIAR: 62.53 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Problem bezrobocia w pomocy społecznej

W Ustawie o pomocy społecznej nie zawarto wyjaśnienia pojęcia osoby bezrobotnej. Zapisano natomiast definicję osoby zatrudnionej – to osoba pozostająca... »

Jakie korzyści niesie uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej?

Klub Integracji Społecznej niesie pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Mogą to być osoby posiadające problem z uczestnictwem w życiu społecznym... »

Czym jest Klub Integracji Społecznej?

Zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu socjalnym Klub Integracji Społecznej  jest  powoływany przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową. Jego... »

Komu i kiedy przysługuje zasiłek okresowy?

Zasiłek okresowy przysługuje z uwagi na okoliczności mające negatywny wpływ na sytuację życiową osoby ubiegającej się o świadczenie. W Ustawie... »
mops-czestochowa

Projekt „Schematom STOP!”

3 listopada 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 odbędzie się Konferencja podsumowująca projekt „Schematom STOP! Wspólne... »