Niepełnosprawność

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia

Odwołanie od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS - Wzór

Wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej - Druk

ROZMIAR: 109.76 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Druk

Zaświadczenie lekarskie o niemożności przybycia osoby zainteresowanej na posiedzenie składu orzekającego w celu wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - Druk

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej - Wzór, Druk

ROZMIAR: 94.73 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (do 16 roku życia) - Wzór, Druk

ROZMIAR: 122.58 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - Druk

ROZMIAR: 466.00 KB,   RODZAJ: DOC TAGI:

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (od 16 roku życia) - Wzór, Druk

ROZMIAR: 123.10 KB,   RODZAJ: PDF TAGI: