Pomoc rzeczowa

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia

Talon na opał z pomocy społecznej - Wzór, Druk

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - Druk

ROZMIAR: 106.49 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:
logo_prgram_pomoc_zywnosciowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016

Zgodnie z wytycznymi MRPiPS już od sierpnia 2016 rozpocznie się okres realizacji dostaw artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa... »
Świadczenia z pomocy społecznej_mini

„Procedury udzielania świadczeń z pomocy społecznej. Wzory decyzji z wyjaśnieniami” Anna Brzezińska (Wydawnictwo C.H. Beck)

Wychodząc naprzeciw potrzebom, jakie stawia przed Ośrodkami Pomocy Społecznymi ustawodawca oraz oczekiwaniom rynku Wydawnictwo C.H. Beck wydało kolejny... »

Decyzja uchylająca posiłki dla osoby dorosłej - Wzór

ROZMIAR: 30.00 KB,   RODZAJ: DOC TAGI:

Decyzja uchylająca dożywianie dzieci w szkole - Wzór

ROZMIAR: 30.00 KB,   RODZAJ: DOC TAGI:

Decyzja przyznająca posiłek w szkole w rodzinie - Wzór

ROZMIAR: 44.52 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Decyzja przyznająca posiłek dla osoby w rodzinie - Wzór

ROZMIAR: 36.50 KB,   RODZAJ: DOC TAGI:

Zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej

W Ustawie o pomocy społecznej w art. 17 ust. 2 wymienia się zadania własne gminy. Określone zostały one jako fakultatywne, czyli pozostawione do wyboru... »

Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym

Zadania gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej zostały określone w art. 17 Ustawy o pomocy społecznej. Ustawodawca wyodrębnił... »