Newsy

PFRON: nowy system dofinansowań

Prezydent podpisał nowelizację Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowy system dofinansowań dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Zdaniem ekspertów wprowadzone przepisy spowodują wzrost wynagrodzień osób z niepełnosprawnością.

Nowy system dofinansowań podpisany
Rzeczpospolita, PAP, niepelnosprawni.pl

Od początku stycznia dofinansowanie wynagrodzeń i refundacja składek zostają zastąpione przez dofinansowanie wynagrodzeń. Jak na razie brak jest jednak aktów wykonawczych do tej nowelizacji, które określałyby jak rozliczać dofinansowanie z PFRON na nowych zasadach. Przepisy te muszą zostać opublikowane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej do końca stycznia skoro już za ten miesiąc pracodawcy mają się rozliczać wg nowych zasad.

Aby nowe przepisy mogły funkcjonować konieczne są jeszcze trzy rozporządzenia: o szczegółowych zasadach rozliczania dofinansowania do wynagrodzeń w zależności od stopnia niepełnosprawności, o rozliczaniu z PFRON podwyższonych kosztów zatrudniania osób z niepełnosprawnością oraz o zasadach zwrotu kosztów urządzenia miejsca pracy dla osoby z niepełnosprawnością. Do czasu wydania nowych aktów wykonawczych mają obowiązywać dotychczasowe przepisy. Niestety jednak, jak mówią pracodawcy osób z niepełnosprawnością, trudno sobie wyobrazić jak miałoby to wyglądać, gdyż stare przepisy nie pasują zupełnie do nowego systemu rozliczeń z PFRON.

Pozostaje więc mieć nadzieję, że resort pracy zdąży na czas z nowymi przepisami, i że rzeczywiście – jak twierdzą eksperci – przepisy te wymuszą na pracodawcach osób z niepełnosprawnością, szczególnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, podwyższenia ich wynagrodzeń.

Nowelizacja przewiduje m.in.:

  • utrzymanie różnego dofinansowania do zatrudnienia pracownika ze względu na stopień niepełnosprawności: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 160% najniższego wynagrodzenia, osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością – 140%, osoby z lekką niepełnosprawnością – 60%;
  • pomoc będzie należna w okresie rzeczywistego zatrudnienia pracownika, wydłużono termin wypłaty refundacji składek z 7 do 14 dni;
  • pracodawca będzie mógł – na podstawie umowy zawartej ze starostą – uzyskać pomoc na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, adaptację pomieszczeń, a także nabycie urządzeń ułatwiających pracę niepełnosprawnemu pracownikowi;
  • pracodawcy, którzy w zpch zatrudniają co najmniej 50% osób z niepełnosprawnością będą mogli na podstawie umowy z samorządem województwa otrzymać rekompensatę za dodatkowe koszty budowy lub rozbudowy pomieszczeń, koszty będą zwracane ze środków PFRON;
  • nowelizacja uchyla przepis, przewidujący możliwość dofinansowania do wynagrodzenia w wysokości ok. 60% kosztów płacy przez 12 miesięcy;
  • nowela precyzuje także przepisy o dofinansowaniu warsztatów terapii zajęciowej, ustalając nowe stawki finansowania przez powiaty i przez PFRON.

źródło: www.niepelnosprawni.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Rusza nowy program na rzecz seniorów „Aktywni+”

Rusza nowy program na rzecz seniorów „Aktywni+”. Można już składać oferty

01 marca 2021      TAGI:         
Ministerstwo ogłosiło otwarty Konkurs Ofert w ramach Programu Wieloletniego na rzecz...»
Nowy tekst jednolity ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Nowy tekst jednolity ustawy o Karcie Dużej Rodziny

07 sierpnia 2020      TAGI:         
W dniu 6.08.2020 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Nowy tekst jednolity ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Nowy tekst jednolity ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

26 sierpnia 2020      TAGI:      
W dniu 21.08.2020 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Nowy wzór rodzinnego wywiadu środowiskowego

Nowy wzór rodzinnego wywiadu środowiskowego

26 kwietnia 2021      TAGI:      
W chwili obecnej w obrocie prawnym problematykę rodzinnego wywiadu środowiskowego...»
Osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski online o dofinansowanie

System SOW dla niepełnosprawnych. Wnioski o dofinansowanie można składać online

23 marca 2020      TAGI:         
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dąży do tworzenia warunków...»