Przeciętne roczne wynagrodzenie, wyrażone w dolarach USA, 2012 rok (OECD)