Debata w MPiPS

Przedstawiciele rządu, parlamentu, prezydenta i organizacji pozarządowych, a także opiekunowie dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnych dorosłych uczestniczyli w debacie „Jak wspierać osoby niepełnosprawne?’, foto: PAP/Jakub Kamiński