RPO o przewlekłości rozpoznawania wniosków o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

Pixabay

RPO o przewlekłości rozpoznawania wniosków o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia