Archiwalne

Szkolenia OTI z J. POLANOWSKIM: ”Nowelizacja ustawy o przeciwdziałniu przemocy w rodzinie”

SZKOLENIA POPROWADZI:

Jarosław POLANOWSKI – prokurator apelacyjny delegowany do prokuratury okręgowej w Warszawie, członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ekspert i współpracownik PARPA oraz licznych organizacji pozarządowych, zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie, autor szeregu artykułów oraz opracowań z zakresu przeciwdziałania przemocy w tym „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Prawo i praktyka”, konsultant projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, praktyk, długoletni pracownik wielu punktów informacyjno – konsultacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie, jeden z najwybitniejszych specjalistów zajmujących się problemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie

„Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – rola i zadania samorządów”

1 kwietnia w Krakowie
Budynek „NAFTY”
ul. Lubicz 25
godz. 10:00 – 15:00 (plus panel dyskusyjny)

7 kwietnia 2009 r. w Łodzi
Hotel SAVOY
ul. Traugutta 6
godz. 10:00 – 15:00 (plus panel dyskusyjny)

16 kwietnia we Wrocławiu
Budynek „NOT”
ul. Piłsudskiego 74
godz. 10:00 – 15:00 (plus panel dyskusyjny)

17 kwietnia 2009 r. w Katowicach
Hotel KATOWICE
Aleja Korfantego 9
godz. 10:00 – 15:00 (plus panel dyskusyjny)

23 kwietnia w Lublinie
Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego’
ul. Spokojna 9
godz. 10:00 – 15:00 (plus panel dyskusyjny)

24 kwietnia 2009 r. w Warszawie
Hotel FELIX
ul. Omulewska 24
godz. 10:00 – 15:00 (plus panel dyskusyjny)

PROGRAM SZKOLEŃ:

1. Przemoc w rodzinie w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz przepisów prawa rodzinnego:
A) przemoc wobec dorosłych: korelacja terapeutycznej definicji przemocy w rodzinie z definicją prawną, portret osobowy ofiary przemocy w postępowaniach prawnych, funkcjonowanie sprawcy przemocy w postępowaniach prawnych, zasady pomagania dorosłej ofierze przemocy.
B) przemoc wobec dzieci: odrębność pomocy udzielanej dziecku, podmioty krzywdzące dziecko (rozróżnienie, znaczenie prawne), przyjazne miejsca przesłuchań dzieci (rodzaje, wymogi, oczekiwania), programy towarzyszące dziecku (ofierze przestępstwa).

2. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – stanowisko Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2009r.
A) obowiązek tworzenia ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH (jak przygotować się do tworzenia takich zespołów, najefektywniejsze składy zespołów, zadania zespołów),
B) możliwość uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego od lekarza pierwszego kontaktu (lub pełniącego ostry dyżur w szpitalu),
C) obowiązek opracowania i realizacji przez gminy oraz samorządy wojewódzkie programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
D) możliwość natychmiastowego zabrania dziecka z domu, w którym, w wyniku przemocy zagrożone jest jego życie lub zdrowie,
E) zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym – zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych,
F) możliwość wydania nakazu opuszczenia lokalu dla sprawcy przemocy oraz wydanie nakazu powstrzymywania się od kontaktu z osobami pokrzywdzonymi (na etapie postępowania prokuratorskiego),
G) obligatoryjne uczestnictwo sprawców przemocy w programach korekcyjno-edukacyjnych,
H) kontrola nad zadaniami samorządowymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie powierzony Wojewodzie,
I) powołanie i powierzenie Wojewodzie funkcji Wojewódzkiego Koordynatora realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3. Panel dyskusyjny / konsultacje z Panem Prokuratorem Jarosławem Polanowskim.

Szczegółowych informacji dotyczących szkoleń udzielamy pod numerami telefonów: 012 626-01-40 lub 012 635-83-65

Programy szkoleń do pobrania na naszej stronie internetowej: www.oti.org.pl
Informacje o wszystkich naszych szkoleniach na www.oti.org.pl
Karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.oti.org.pl

Ośrodek Twórczej Interwencji OTI
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenia OTI z J. POLANOWSKIM: ”Nowelizacja ustawy o przeciwdziałniu przemocy w rodzinie” (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»