AKTUALNOŚCI

Przepadek pojazdu faktem

Przepadek pojazdu faktem

Prezydent podpisał ustawę  z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.  Nowelizacja wprowadza instytucję... »
Praca zdalna coraz bliżej w Kodeksie pracy

Praca zdalna coraz bliżej w Kodeksie pracy

Sejm przyjął niedawno nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza na stałe do polskiego porządku prawnego możliwość pracy zdalnej, autorstwa Ministerstwa... »
Mała rewolucja w „ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej”

Mała rewolucja w „ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej”

1 grudnia odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Pomimo... »
Projekty interwencyjne

Projekty interwencyjne

22 listopada 2022 r. o godzinie 12: 00 ruszył nabór wniosków w drugiej turze konkursu interwencyjnego. W ramach konkursu wnioski można składać w trybie... »
Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

3 grudnia corocznie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Z tej okazji Minister Rodziny i Polityki Społecznej wystosowała... »
Mechanizm ceny maksymalnej prądu

Mechanizm ceny maksymalnej prądu

Tylko do 30 listopada 2022 r. samorządy, MŚP, jak również podmioty użyteczności publicznej, mogą złożyć oświadczenie dot. maksymalnej ceny prądu. Oświadczenie... »
Senior+ kolejny nabór wniosków

Senior+ kolejny nabór wniosków

Właśnie ruszył kolejny już nabór wniosków w programie Senior+ w edycji 2023. W ramach programu samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie... »

Włącznik Innowacji Społecznych

Inkubatory innowacji to wyjątkowe przestrzenie, gdzie wsparcie znajdują Ci, którzy chcą czynić świat przyjaznym dla wszystkich osób, bez wyjątków.... »
Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej

Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej

Rząd przyjął właśnie projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zakłada on m.in. rozszerzenie dotychczasowej definicji przemocy... »
Specjalizacja w zawodzie pracownika socjalnego

Specjalizacja w zawodzie pracownika socjalnego

W dniu 11 listopada 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie... »
Federacja o nowych zadaniach asystenta rodziny

Federacja o nowych zadaniach asystenta rodziny

Nie tak dawno informowaliśmy na łamach portalu o projektowanych zmianach do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które poszerzą... »
Dodatek węglowy po zmianach

Dodatek węglowy po zmianach – bezpłatne szkolenie online

Zakres zmian ustawy o dodatku węglowym może wzbudzać wśród pomocy społecznej wiele wątpliwości. Proponowana regulacja ma na celu zapewnienie wsparcia... »
Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 roku

Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 roku

W dniu 7.11.2022 r. zostało ogłoszone Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 1 listopada 2022 r. w sprawie wysokości świadczenia... »
VI Forum „DLA RODZINY”

VI Forum „DLA RODZINY”

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” Partnerstwo „DLA RODZINY” oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza... »
Opieka 75+ edycja 2023

Opieka 75+ edycja 2023

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, po raz kolejny uruchamia program Opieka 75+ edycja 2023. Sam program... »
Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce

„Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce” (Wydawnictwo Difin)

Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika książkę podejmującą szeroko rozumianą problematykę opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi... »
Projekt zmian w specjalistycznych usługach opiekuńczych

Projekt zmian w specjalistycznych usługach opiekuńczych

Trwają prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zakłada on zmianę w zasadach... »
Asystent rodziny będzie miał nowe obowiązki

Asystent rodziny będzie miał nowe obowiązki

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on dodanie art. 76a w brzmieniu: Art.... »
PMinisterstwo Sprawiedliwości proponuje zmiany w KPA

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje zmiany w KPA

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy ‑ Kodeks postępowania administracyjnego autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Projekt zakłada... »
Z ponagleniem trudniej

Z ponagleniem trudniej

TAGI:
W dniu 26 października 2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych... »