DOKUMENTY

Wniosek o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego - Wzór, Druk

ROZMIAR: 51.11 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek o przeprowadzenie dowodu w postępowaniu administracyjnym - Druk

ROZMIAR: 59.49 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek o nadanie numeru PESEL - Wzór, Druk

ROZMIAR: 142.67 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi - Druk

ROZMIAR: 127.41 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek o warunkowe zwolnienie - Wzór

ROZMIAR: 73.48 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności - Wzór

ROZMIAR: 65.68 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek o zezwolenie na czasowe opuszczenie zakładu karnego - Wzór

ROZMIAR: 92.47 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek o zgodę na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną - Wzór

ROZMIAR: 36.90 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek o separację - Wzór

ROZMIAR: 72.65 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - Wzór, Druk

ROZMIAR: 54.29 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie - Wzór, Druk

ROZMIAR: 73.49 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Wzór, Druk

ROZMIAR: 96.42 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek do sądu o wgląd w akta sprawy - Wzór

ROZMIAR: 77.62 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej - Wzór, Druk

ROZMIAR: 74.21 KB,   RODZAJ: PDF

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej - Wzór, Druk

ROZMIAR: 5 633.59 KB,   RODZAJ: PDF

Decyzja uchylająca prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Wzór

ROZMIAR: 65.74 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Wzór

ROZMIAR: 88.47 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji - Wzór

Oświadczenie osoby uprawnionej do nieodpłatnej pomocy prawnej - Wzór, Druk

ROZMIAR: 76.70 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - Wzór, Druk

ROZMIAR: 44.45 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:
khazal22 » 10 grudnia 2023, 11:22

Czy przyznać Kartę Dużej Rodziny?

PomaryLinea » 09 grudnia 2023, 09:10

"Why was David Walker fired?"

dorota202 » 08 grudnia 2023, 15:39

SP na brata, jego dzieci żyją

marzena123 » 08 grudnia 2023, 14:46

unieważnienie KDR