Newsy

Pomoc społeczna – jaka jest?

Świat wartości pedagoga socjalnego

Pani prof. Maria Szwed zapoznała zebranych z działalnością pracowników naukowych i studentów kierunku Pedagogika na Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie we Lwowie. Mówiła o misji pedagogów socjalnych, którzy pomagają osobom potrzebującym, o współpracy Katedry Pedagogiki UKU z instytucjami akademickimi kilku krajów świata oraz o projektach realizowanych przez studentów na rzecz mieszkańców Lwowa i Ukrainy.

Skazani na biurokrację

Pan Marcin Chrapek – prawnik przybliżył studentom prawne aspekty funkcjonowania pomocy społecznej w Polsce. Odpowiadając na zadane pytanie, co zrobić, aby zmniejszyć uciążliwą dla pracowników socjalnych biurokrację, konieczność prowadzenia dość obszernej dokumentacji, zbierania zaświadczeń był rzekł, że nie jest możliwe całkowite zrezygnowanie z prowadzenia takiej dokumentacji, ponieważ sprawy dot. przyznania lub odmowy świadczeń finansowych prowadzone są zgodnie z kanonem postępowania administracyjnego i wymagają zgromadzenia niezbędnej dokumentacji dowodowej. Jest to zdaniem mówcy wymóg formalny wynikający z Konstytucji RP.

Biurkowicz, popsuty bankomat czy pracownik socjalny?

Dr Tadeusz Kamiński postanowił przypomnieć zebranym, czym jest pomoc społeczna. W swoim wystąpieniu wspartym prezentacją multimedialną zdefiniował pomoc społeczną.

Czym jest pomoc społeczna?

1. Katalog dóbr świadczonych osobom potrzebującym
2. Funkcja polityki społecznej państwa ( zabezpieczenie społeczne )
3. Nauka praktyczna zajmującą się procesami, programami, organizacją
4. Instytucja społeczna stojąca na straży ładu oraz integracji społecznej.

Aksjologia pomocy społecznej zdaniem dr T. Kamińskiego to:

1. Godność osoby i prawo do godnych warunków życia
2. Wolność i samostanowienie
3. Równy dostęp do zasobów
4. Sprawiedliwość społeczna
5. Subsydiarność i pomoc dla samopomocy

Dr T. Kamiński kończąc swoje wystąpienie pokazał zebranym wizualizację trzech możliwych systemów pomocy społecznej. Życzył również swoim studentom, aby dane im było w przyszłości pracować w ostatnim z prezentowanych systemów. Jakie systemy prezentował dr Tadeusz Kamiński?

Obrazek 1
Pracownik socjalny siedzi za biurkiem, przywalony stertą papierów, druków, przepisów prawnych.

Obrazek 2
Popsuty bankomat – przepraszamy, ale wypłaty nie będzie.

Obrazek 3
Pracownik socjalny dba o rozwój wspólnot lokalnych. Rozwiązuje problemy społeczne. Wspiera swoich klientów. Zajmuje się terapią rodzin. Ma wpływ na politykę społeczną. Pomaga rozwiązywać konflikty, uczy jak żyć dobrze… Ten trzeci obrazek jest znany pracownikom socjalnym w Polsce. Pochodzi ze strony internetowej Stowarzyszenia Pracowników Socjalnych w Australii.

Temat zorganizowanej przez studentów UKSW Konferencji Naukowej pt. Pomoc społeczna w opinii studentów, wykładowców i pracowników socjalnych skłonił organizatorów do zaproszenia również praktyków pracy socjalnej i pomocy społecznej.

Głos praktyków reprezentowała Pani Lidia Dąbrowicz – Wąsowska, pracownik socjalny, kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy oraz Andrzej Gocłowski – pracownik socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, redakcja serwisu ops.pl.

Głos wolontariuszki
Pani Małgorzata Ciukszo, studentka III roku Politologii ze specjalnością Praca Socjalna. Zapoznała zebranych ze swoimi doświadczeniami współpracy ze Stowarzyszeniem Serduszko dla Dzieci. Stowarzyszenie pomaga dzieciom z warszawskiej Pragi Północ. Pani Małgosia jest wolontariuszką w klubie przy ulicy Stalowej.

Ważnym punktem konferencji była prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej wśród studentów UKSW dotyczącej postrzegania instytucji pomocy społecznej i pracowników socjalnych. Udział w ankiecie wzięło 124 respondentów – studentów ze wszystkich wydziałów UKSW. Zadano 11 pytań. Ankietę przeprowadzono za pośrednictwem Internetu. Respondenci, szczególnie mężczyźni wskazywali na niskie płace w pomocy społecznej, jako powód rezygnacji z wykonywania w przyszłości zawodu pracownika socjalnego. Praktyków pracy socjalnej zdziwiła odpowiedź respondentów na pytanie dotyczące stresu w pracy zawodowej pracowników socjalnych. Tylko 5% respondentów wskazała stres, jako istotny element codziennej rzeczywistości zawodowej pracownika socjalnego.

Studenci z Koła Naukowego Polityki Społecznej UKSW opublikują niebawem
na swojej stronie internetowej własną relację z tego wydarzenia.

Informacja o prelegentach

Prof. Maria Szwed: pracownik naukowy Katedry Pedagogiki Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Pomysłodawczyni założenia kierunku Pedagogika Socjalna na Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie we Lwowie.

Dr Tadeusz Kamiński: kierownik specjalności praca socjalna i pomoc społeczna w Instytucie Politologii UKSW. Redaktor „Roczników Naukowych Caritas”. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej. Autor znanego pracownikom socjalnym tekstu PRACA SOCJALNA, JAKO DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA.

Marcin Chrapek: prawnik, Naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Od wielu lat współpracuje z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych. Prowadzi również zajęcia ze studentami na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Pracownicy socjalni

Lidia Dąbrowicz – Wąsowska: Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Autorka pracy magisterskiej poświęconej prawom człowieka w Chinach w kontekście realizowanej tam polityki jednego dziecka.

Andrzej Gocłowski: starszy pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Współtwórca portalu ops.pl, redakcja serwisu ops.pl

Wolontariuszka

Małgorzata Ciukszo: studentka III roku Politologii ze specjalnością Praca Socjalna. Uczestniczka Studenckiego Koła Naukowego Polityki Społecznej UKSW. Małgosia wspólnie z innymi studentami należącymi do SKNPS UKSW rozpoczęła współpracę ze Stowarzyszeniem Serduszko dla Dzieci podczas organizowanego w grudniu 2008 roku spotkania mikołajkowego dla dzieci z rodzin przyjmujących świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej na Pradze Północ w Warszawie.

info. własna
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Pomoc społeczna – jaka jest? (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

bon energetyczny

Bon energetyczny 2024 r. (bezpłatne szkolenie online)

15 maja 2024      TAGI:      
W związku ze wzrostem cen energii elektrycznej stworzono regulacje wprowadzające narzędzie...»
Bon energetyczny

Bon energetyczny

14 maja 2024      TAGI:      
Trwają prace nad ograniczeniem wzrostu cen energii w drugiej połowie 2024 roku. Jak...»
„Aktywni+” edycja 2024

„Aktywni+” edycja 2024

14 maja 2024      TAGI:      
Ministerstwo ogłosiło kolejny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych...»
Ministerstwo o bonie senioralnym

Ministerstwo o bonie senioralnym

06 maja 2024      TAGI:      
Trwają prace nad tzw. bonem senioralnym. Wskazany bon będzie stanowił nową formę...»
Będą podwyżki wynagrodzenia w samorządach

Będą podwyżki wynagrodzenia w samorządach

06 maja 2024      TAGI:   
Trwają prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie...»