Archiwalne

Reguła równych szans w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zrozumienie czym jest polityka równości płci i jak powinna być wykorzystywana w projektach PO KL.
Korzyści z uczestnictwa:
· Zdobycie wiedzy na temat zasady równości płci jako zasady horyzontalnej
· Zdobycie wiedzy na temat obszarów i przejawów dyskryminacji zgodnie z obszarami interwencji PO KL
· Zdobycie wiedzy na temat standardu minimum
· Zdobycie wiedzy na temat strategii działań na rzecz równości
· zdobycie umiejętności planowania i oceny projektu pod kątem realizacji zasady równości szans
W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość, m.in.:
· oceny i propozycji rozwiązań w standardzie minimum
· poznania różnic między płcią biologiczną a kulturowa ,
· przeprowadzenia analizy „studiów przypadku” różnych rodzajów projektu ( własne warsztaty)
· poznania rodzajów dyskryminacji
· zapoznania się z polityka równości płci w EFS
· poznania celów strategicznych dotyczących równości płci ;
· zasad równości szans w planowaniu i ocenie projektów PO KL
· wykreowanie własnych działań w projektach PO KL zgodnych z zasadą równych szans ( warsztat)
Warsztaty będą składać się z elementów teoretycznego wprowadzenia do tematów oraz ćwiczeń w podgrupach mających na celu praktyczne zastosowanie zdobytej przez uczestników wiedzy

PROGRAM ZAJĘĆ:
I. Moduł tematyczny: Standard minimum
Co to jest zasada równości szans?
Standard minimum – propozycje rozwiązania
I. Moduł tematyczny: Zasada równości płci a kontekst kulturowy
Płeć biologiczna i kulturowa
Stereotypy płci
Rodzaje dyskryminacji
Matryca dyskryminacji
III. Moduł tematyczny: Bariery w równości szans
Obszary dyskryminacji
Dyskryminacja w PO KL
Bariery równości
IV. Moduł tematyczny: Polityka równości
Mity w polityce równości
Ramy prawne dla zasady równości
Cele strategiczne równości płci
Ramy wykonawcze
IV. Moduł tematyczny: Polityka równości Zasada równości w planowaniu , ocenie i realizacji projektów w ramach PO KL
Cykl projektu a zasada równości
Schody do równości – typy projektów
Analiza projektów pod katem płci
Równościowe cele i strategie
Działania równościowe
Równościowe rezultaty
Monitoring i ewaluacja zgodna zasadą równych szans
VI. Moduł tematyczny: Zajęcia warsztatowe z wykorzystywaniem zasady równych szans w projektach PO KL Zakończenie, podsumowanie zajęć, wręczenie certyfikatów

Prowadzący: Doświadczenie w przygotowaniu i zarządzaniu projektami europejskimi i programami edukacyjnymi (autor, koordynator, ewaluator projektów, trener, konsultant, asesor w ocenie projektów POKL)

Koszt uczestnictwa wynosi 290 zł i obejmuje:
materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów.
OFERTA SPECJALNA!
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za 50% ceny

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88
/Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE , www.idrie.pl/

Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: [email protected]
KARTA ZGŁOSZENIA
data szkolenia: 09.03.2010 r. godz. 10.00-15.00
tytuł: JAK STOSOWAĆ ZASADĘ RÓWNYCH SZANS W PROJEKTACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI?

Imię i nazwisko: ………………………………………………………..
Stanowisko:………………………………………………………………
Nazwa instytucji: ……………………………………………………….
NIP…………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………….
Tel/fax: ……………………………………………………
e-mail: ……………………………………………………
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
·gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
·przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

IDRiE: www.idrie.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Reguła równych szans w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»