Archiwalne

Trwa rekrutacja na cykl szkoleń dot. wolontariatu. ZAPRASZAMY!

Centrum WolontariatuStowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie pragnie serdecznie zaprosić Państwa Ośrodek do udziału w projekcie szkoleniowym „Wolontariat w mazowieckich Ośrodkach Pomocy Społecznej” realizowanym w okresie 01.01.2010 – 31.08.2011 r. W ramach ralizowanego projektu oferujemy Państwu cykle szkoleń ukierunkowanych na zdobycie oraz doskonalenie umiejętności promowania i włączania wolontariatu w działania w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ideą projektu jest również aktywizacja mazowieckich ośrodków pomocy społecznej w celu budowania partnerstw na rzecz rozwoju wolontariatu w środowisku lokalnym.

Do projektu zaproszamy zarówno Ośrodki Pomocy Społecznej, które posiadają doświadczenie we współpracy z wolontariuszami, jak również Ośrodki, które nie realizowały jeszcze tego typu działań.

Do udziału w projekcie zapraszamy następujące grupy odbiorców:

1) Jeśli Państwa placówka rozpoczyna działania w zakresie wolontariatu,
zapraszamy:

• dyrektorów OPSów na szkolenie „Wprowadzenie wolontariatu w działania OPS”

• pracowników OPS i potencjalnych partnerów w lokalnych działaniach wolontariackich (np. przedstawicieli szkół, instytucji pomocy społecznej, władz samorządowych, organizacji pozarządowych) na jednodniowe szkolenie „Rola wolontariatu jako metody przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”

• zgłoszonych pracowników socjalnych, którzy staną się koordynatorami ds. wolontariatu w OPS, na cykl szkoleń obejmujący następujące moduły tematyczne: „Podstawy prawne i organizacyjne wolontariatu w OPS” , "Współpraca ze środowiskiem lokalnym" , "Projekty wolontariackie” , "Zarządzanie wolontariatem"

2) Jeśli Państwa placówka prowadzi już współpracę z wolontariuszami, a koordynatorzy ds. wolontariatu posiadają min. rok doświadczenia w tym zakresie, zapraszamy:

• obecnych koordynatorów, którzy staną się ekspertami ds. wolontariatu, na cykl szkoleń obejmujący następujące moduły tematyczne: „Promowanie wolontariatu jako forma zmiany wizerunku OPS”, „Współpraca z mediami i wykorzystanie technik multimedialnych”, „Tworzenie kampanii i organizacja wydarzeń promujących wolontariat”

Istotną wartością dodaną projektu będzie opracowanie na zakończenie cyklu szkoleń programu wolontariackiego przez każdą placówkę rozpoczynającą współpracę z wolontariuszami i podpisanie min. 2 porozumień z wolontariuszami.
Natomiast doświadczeni koordynatorzy wolontariatu zorganizują wydarzenie promujące wolontariat w swojej placówce. Centrum Wolontariatu pokrywa wszystkie koszty uczestnictwa w szkoleniu. W ramach projektu oferujemy Państwu także nieodpłatnie publikacje dotyczące wolontariatu, materiały promocyjne, a także zasoby strony internetowej projektu.

Formularze zgłoszeniowe do projektu oraz kontrakty określające szczegółowo zasady uczestnictwa Państwa ośrodka w projekcie moga pobrać Państwo ze strony www.wolontariat.ops.pl w zakładce AKTUALNOŚCI.
Jeśli zdecydują się Państwo uczestniczyć w projekcie, prosimy o ich wypełnienie zgodnie z poniższą instrukcją.

Jeśli Państwa ośrodek rozpoczyna współpracę z wolontariuszami,
prosimy o:

– wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszenia placówki do udziału w projekcie,
– wypełnienie i podpisanie kontraktu dot. zasad uczestnictwa w cyklu szkoleń dla przyszłych koordynatorów,
-przekazanie wytypowanym pracownikom formularza zgłoszenia do grupy szkoleniowej przygotowującej do roli koordynatora ds. wolontariatu w OPS z prośbą o wypełnienie i podpisanie.

Jeśli Państwa ośrodek współpracuje z wolontariuszami od min. 1 roku,
prosimy o:

– przekazanie koordynatorce (-owi) ds. wolontariatu formularza zgłoszenia do grupy szkoleniowej przygotowującej do roli eksperta ds. wolontariatu z prośbą o wypełnienie i podpisanie: wypełnienie i podpisanie kontraktu dot. zasad uczestnictwa koordynatorki (-a) ds. wolontariatu w projekcie.

Wypełnione dokumenty prosimy przysłać pocztą
do 5 marca br. z dopiskiem „Wolontariat w OPS” na adres:

Centrum Wolontariatu
ul. Nowolipki 9b
00-151 Warszawa

Jeśli nie zdążą Państwo wysłać korespondencji pocztą tradycyjną, prosimy o przesłanie zgłoszeń najpierw faksem na numer 022 6354602, a nastepnie pocztą.

Zapraszamy zatem serdecznie do zapoznania się ze stroną internetową projektu www.wolontariat.ops.pl  i zgłoszenia chęci uczestnictwa w naszym przedsięwzięciu.

O wynikach rekrutacji powiadomimy Państwa telefonicznie do 16 marca br.
Listę wybranych osób opublikujemy także na stronie internetowej projektu.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt
z koordynatorem projektu Agatą Poczman:
tel. 0226352773 wew. 25, email: [email protected]

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Trwa rekrutacja na cykl szkoleń dot. wolontariatu. ZAPRASZAMY! (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
Wiktoria111 » 20 kwietnia 2024, 13:01

Praca a wiek - badania

ewulka0904 » 19 kwietnia 2024, 14:34

czy proporcjonanie liczy zwroty?