Newsy

Ustawa o zawodzie pracownika socjalnego

Oświadczenie skierowane do minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak, w sprawie uchwalenia ustawy o zawodzie pracownika socjalnego.

Szanowna Pani Minister.

Rozmawiając z aktywnymi zawodowo pracownikami socjalnymi kilku Ośrodków Pomocy Społecznej spotkałem się z wszechobecnym niezadowoleniem, związanym z wykonywaniem na co dzień swojej pracy. Pierwsza sprawa dotyczy zbyt długiego oczekiwania na ustawę o zawodzie pracownika socjalnego. Przypomnę, że blisko 17 tys. grupa zawodowa nie posiada ustawy regulującej ich zadania i uprawnienia.

Kolejnym problemem jest nadmiernie obciążenie pracowników socjalnych, co wynika z faktu, że gminy nadal nie przestrzegają zasady tzw. wskaźnika zatrudnienia, aby jeden pracownik socjalny przypadał na 2 tys. mieszkańców. Gminy tłumaczą to względami finansowymi. A zadań ciągle przybywa. Obecnie są to m.in. przyznawanie zasiłków: rodzinnych, celowych, celowych specjalnych, stałych na pokrycie kosztów pogrzebu, pielęgnacyjnych, a także becikowe, funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób zaburzonych psychicznie, uprawnień kombatanckich, składek zdrowotnych, chorobowych, emerytalnych i rentowych, zasiłków suszowych, powodziowych w tym powodziowych dla rolników, prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, wypłacanie stypendiów socjalnych, realizowanie programów z PFRON „Uczeń na wsi”, a także szeregu innych projektów systemowych i programów zlecanych przez wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast. Ostatnio wprowadzona ustawa o przemocy w rodzinie zobowiązała Ośrodki Pomocy Społecznej do wprowadzenia zespołów interdyscyplinarnych, i nie tylko.

Należałoby również określić maksymalną liczbę rodzin przypadających do obsłużenia przez jednego pracownika socjalnego w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. Dotychczas brak jest uregulowania ustawowego w tym zakresie. Według pracowników PCPR, aby skutecznie pomagać, jeden pracownik socjalny powinien mieć maksymalnie 20 -30 środowisk. Tymczasem w wielu tych placówkach przypada ok.100 rodzin na 1 pracownika. Warto zwrócić uwagę na fakt, że powinien to być wyspecjalizowany pracownik socjalny, który prowadzi intensywną pracę socjalną z rodzinami zastępczymi.

Jak wyżej wspomniałem, nowych zadań ciągle przybywa, dlatego ciśnie się na usta pytanie: która grupa zawodowa pozwoliłaby sobie bez szemrania na takie traktowanie? Nawet jeśli pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej dostają nowe zadania do realizacji, nie tylko o tym niewiele się mówi i pisze, ale przede wszystkim nie rosną z tego tytułu ich pensje.

Z pewnością sytuacja pracowników socjalnych byłaby lepsza, gdyby parlament uchwalił ustawę o ich zawodzie. Przypomnę, że prace nad nią trwają od 2002 r. Pierwszy projekt ustawy przygotowany w roku 2005 trafił do Sejmu, ale pracę nad nim przerwało skrócenie kadencji. Dwa lata później prace nad projektem przerwane zostały w trakcie konsultacji społecznych: eksperci słusznie są zdania, że ustawa powinna szczegółowo określać standard zawodu pracownika socjalnego, jego obowiązki, stopnie specjalizacji i awansu zawodowego oraz doprowadzić do utworzenia samorządu pracowniczego.

Pani Minister.

Nie trzeba Panią przekonywać, że zawód pracownika socjalnego jest trudnym zawodem, angażującym czas, obciążającym psychikę, promującym społeczne zmiany, jednak nie gwarantującym adekwatnego do odpowiedzialności i zaangażowania prestiżu społecznego. To zawód słabo wynagradzany, ale bardzo surowo oceniany. Dlatego też pracowników socjalnych określa się często jako ludzi „wielkiego serca”, a ich pracę jako „misję.”

Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek dotychczas, istnieje zapotrzebowanie społeczne na dobrze przygotowane i wykwalifikowane kadry w obszarze pomocy społecznej. Przypomnę, że pracownicy socjalni pomagają nie tylko grupom wrażliwym społecznie (bezrobotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym, sierotom, ludziom starszym itp.), ale również tym, którzy chcą poprawić jakość codziennego życia oraz uczestniczyć w życiu społecznym. Ze względu na powyższe zadania praca socjalna powinna być dla organów rządzących najważniejszym instrumentem rozwoju i realizacji zadań polityki społecznej.

Dlatego najwyższy już czas, aby pracownicy socjalni, organizacje interesu zawodowego oraz organy rządowe podjęły współpracę nad wspomnianą ustawą, gwarantującą poprawę pozycji i sytuacji pracowników socjalnych w naszym kraju. Tego wymaga ich cenna praca dla społeczeństwa: pomoc ludziom, rozwiązywanie problemów społecznych, stymulowanie postaw obywatelskich czy zwalczanie zjawiska wykluczenia społecznego. Jednym słowem, waga tej ustawy to coś więcej, niż tylko interes grupy pracowników. Poprawy jakości życia milionów obywateli w naszym kraju nie da się osiągnąć bez nowoczesnego, dobrze wyposażonego systemu profesjonalnej pracy socjalnej. Dlatego czas najwyższy sprostać oczekiwaniom pracowników socjalnych i podjąć wysiłek uchwalenia ustawy o zawodzie pracownika socjalnego, która jednoznacznie wyznaczyłaby standardy tego trudnego zawodu.

Senator Czesław Ryszka

źródło: www.ryszka.com
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Ustawa o zawodzie pracownika socjalnego (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Ustawa o ochronie ludności

Ustawa o ochronie ludności

09 września 2022      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski...»
"Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023”

„Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023”

30 września 2022      TAGI:      
Ministerstwo ogłosiło nabór wniosków do "Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego...»
Nowy tekst jednolity ustawy o dodatku węglowym

Ustawa o dodatku węglowym

20 lipca 2022      TAGI:         
Rząd rozpoczął pracę nad ustawą o dodatku węglowym. Projektowana ustawa ma nacelu...»
Specjalizacja w zawodzie pracownika socjalnego

Specjalizacja w zawodzie pracownika socjalnego

22 listopada 2022      TAGI:      
W dniu 11 listopada 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny iPolityki...»
Nowe rozporządzenie dotyczące specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny 

Nowe rozporządzenie dotyczące specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny 

20 września 2022      TAGI:         
Szanowny Pracowniku Socjalny, zapewne wiesz, jak ważne jest zdobywanie nowych kwalifikacji...»