Archiwalne

DPS i Szpital Psychiatryczny

Kierowanie do jednostek pomocy społecznej, zasady i tryb wydawania decyzji, kierowania spraw do sądu, zawierania umów i zmian odpłatności.

Kiedy: 19 października 2010 (wtorek)
Gdzie: w Zielonej Górze

Konieczność zapewnienia niezbędnej opieki najbardziej potrzebującym konfrontowana jest z brakiem możliwości lub woli współpracy u podopiecznych, negatywną postawą członków ich rodzin oraz wymogiem znajomości nie tylko przepisów ustawy o pomocy społecznej, czy kodeksu postępowania administracyjnego, ale także kodeksu cywilnego i postępowania cywilnego jak również ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Wiele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej uwzględniać musi aspekt finansowy związany z kierowaniem i przebywaniem osób tego wymagających w domach pomocy społecznej, co znajduje swoje konkretne przełożenie na zasady odpłatności, współpłacenie czy egzekwowanie należności.

W ramach proponowanego szkolenia przedstawione zostaną wymogi proceduralne związane z kierowaniem do jednostek pomocy społecznej, począwszy od zasad i przebiegu postępowania administracyjnego związanego z wydawaniem decyzji administracyjnej, po kwestie odpłatności związane z postępowaniem przed sądem rodzinnym.

Szkolenie skierowane jest do pracowników, do kadry kierowniczej takich jednostek pomocy społecznej jak ośrodki pomocy społecznej, miejskie, gminne ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, oraz do pracowników jednostek samorządowych pracujących w wydziałach pomocy społecznej.

Prowadzący:
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie ekspert ds. legislacji w Kancelarii Sejmu RP , nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, główny konsultant firmy zajmującej się obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Autor wielu artykułów z zakresu pomocy społecznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pomocy społecznej.

Program szkolenia oraz szczegółowe informacje:
[email protected]
tel: 032 771 14 61
www.euroforum.com.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze DPS i Szpital Psychiatryczny (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
jaaaa12 » 02 czerwca 2023, 11:18

ukraina

Alalala » 02 czerwca 2023, 11:13

komisja stypendialna

księgowa123 » 02 czerwca 2023, 11:08

npś

Magnoliaa34 » 02 czerwca 2023, 10:55

rodzinne Ukraina