Newsy

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

21 lutego 2011 roku pod numerem KRS 0000378972,  jako związek stowarzyszeń, została zarejestrowana Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Naszą misją jest realizowanie prawa dziecka do wychowania w rodzinie.

Dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej, dzięki opiece rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, będą miały większą szansę na lepszy rozwój, prawidłowy wzorzec rodziny i perspektywy godnego i szczęśliwego życia.

“KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ” jest to grupa praktyków z całej Polski. Zarejestrowany Związek Stowarzyszeń czerpie z tradycji i doświadczenia i stara się kontynuować misję nieformalnej Koalicji, która powstała 5 marca 2004 roku w Warszawie i została założona przez:

1. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom “Misja Nadziei”,
2. Fundację “Ernst & Young”,
3. Fundację Orlen Dar Serca,
4. Fundację Przyjaciółka,
5. Krajowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy TPD w Warszawie,
6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie,
7. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy TPD w Warszawie,
8. Ośrodek Wspomagania Rodziny w Pyrach,
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach,
10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
11. Rodzinny Dom dla Dzieci z Bytomia Ch. S. P. D. “Misja Nadziei” – rodzina zastępcza Danuty i Michała Flasz.
12. Rodzinny Dom Dziecka nr 5 w Szczecinie,
13. Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych “Pro Familia” w Krakowie,
14. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa o/ śląski,
15. Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci “Szansa”.

Koalicja od początku swojego powstania stara się wpływać pozytywnie na kształtowanie polityki społecznej w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną. Jej członkowie podejmowali wiele inicjatyw zarówno na poziomie lokalnym, jak ogólnopolskim. Dzięki współpracy w Koalicji następuje nie tylko wymiana dobrych praktyk i informacji, ale także inicjowana jest współpraca jej członków.

21 lutego 2011 roku pod numerem KRS 0000378972,
Koalicja została zarejestrowana jako związek stowarzyszeń.

Zapraszamy do formalnego przystąpienia do Związku Stowarzyszeń – Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego, które akceptują cele Koalicji.

W sposób szczególny zaproszenie to kierujemy do wszystkich, którzy powołali Koalicję do życia w 2004 roku oraz w ciągu minionych lat dołączyli do jej członków.

Formalnie można zostać członkiem Związku Stowarzyszeń zwykłym lub wspierającym. Warunki, które trzeba spełnić można znaleźć pod adresem www.koalicja.org i w tekście Statutu.

Zapraszamy także organizacje, instytucje i osoby fizyczne, które nie spełniają kryteriów formalnych, ale chciałyby zostać Przyjaciółmi i Ambasadorami Koalicji i jej celów.

Spotykamy się na Walnych Spotkaniach minimum raz do roku oraz częściej na szkoleniach i nieformalnych spotkaniach.

Wszystkich chętnych do prowadzenia dialogu związanego z działalnością Koalicji zapraszamy na forum Koalicji www.forum.fundacja.przyjaciolka.pl   

www.koalicja.org

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

NIK o pieczy zastępczej

NIK o pieczy zastępczej – wyniki kontroli

NIK podjęła się kontroli pewnych obszarów przewidzianych w ustawie z dnia 9 czerwca...»
Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

30 kwietnia 2020      TAGI:         
Już 6 maja ma zostać umożliwione otwarcie miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi....»
NIK skontrolował pracę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

NIK skontrolował pracę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

28 czerwca 2021      TAGI:      
NIK skontrolowało pomoc udzielaną rodzinom zastępczym przez koordynatorów rodzinnej...»
Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

W dniu 2.06.2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie...»