Archiwalne

Prowadzenie dokumentacji i przygotowanie do kontroli projektu systemowego PO KL

IDRiEZapraszamy na szkolenie. Data: 07.04.2011 r. godzina 10-15. Miejsce: Kraków, ul. św. Tomasza 30/6 II piętro. Oferta adresowana dla sektora pomocy społecznej MOPS,OPS,GOPS,MGOPS,PCPR – oferta specjalna 190 zł. Szkolenie: PROWADZENIE DOKUMENTACJI i PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI PROJEKTU SYSTEMOWEGO PO KL
 

Zapraszamy na szkolenie. Data: 07.04.2011 r. godzina 10-15.
Miejsce: Kraków, ul. św. Tomasza 30/6 II piętro

Oferta adresowana dla sektora pomocy społecznej
MOPS,OPS,GOPS,MGOPS,PCPR – oferta specjalna 190 zł

AKTUALNOŚĆI !

PROWADZENIE DOKUMENTACJI i PRZYGOTOWANIE
DO KONTROLI PROJEKTU SYSTEMOWEGO PO KL

Dokumenty projektu – prawidłowe oznakowanie dokumentów
· Listy obecności; dokumenty finansowe; dokumenty kadrowe
· Prawidłowe opisywanie dokumentów projektu – opisywanie dokumentów finansowo – kadrowych
· Opisywanie dokumentów związanych z realizacją szkoleń (listy obecności, potwierdzenia odbioru materiałów, szkoleniowych, itp.)
2. Przechowywanie dokumentów projektu – Archiwizacja dokumentów
· Podstawy prawne postępowania z dokumentacją tradycyjną
· Ochrona prawna dokumentacji; sposób przechowywania dokumentacji, Dokumenty elektroniczne
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONTROLI PROJEKTU EFS ?
3. Kontrola projektu – rodzaje kontroli projektów, podmioty kontrolujące w ramach POKL
4. Tryb kontroli na miejscu
· Wszczęcie kontroli; uprawnienia kontrolujących, listy sprawdzające kontroli;
· Wizyta monitoringowa; informacja pokontrolna; Zalecenia pokontrolne
5. Przygotowanie do wizyty monitoringowej pomieszczeń w których realizowany jest projekt,
6. Sprawdzenie dokumentacji PRZED ZAPOWIEDZIANĄ KONTROLĄ NA MIEJSCU w siedzibie beneficjenta:
7. Sprawdzenie dokumentacji PRZED ZAPOWIEDZIANĄ KONTROLĄ na miejscu w siedzibie beneficjenta c.d
· Wzory dokumentacji projektowej, regulamin projektu
· Dokumenty rekrutacyjne uczestników – ochrona danych osobowych; dokumentacja poświadczająca rekrutację
· Dokumentacja zamówień publicznych i zasady konkurencyjności
· Dokumentacja personelu projektu, zatrudniania, weryfikacja zakresu obowiązków, czasu pracy
· Dokumenty poświadczające realizację działań projektowych; dokumenty księgowe, rozliczanie projektu
8. Uwagi praktyczne – jak zrobić dobre wrażenie
Prowadzenie: ekspert w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem projektami europejskimi (dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu „Zarządzania projektem europejskim oraz nadzór nad realizacją projektów unijnych); autor, kierownik projektów, zagadnień związanych z kwestiami finansowymi projektów unijnych, procedur przetargowych ustawy Prawo zamówień publicznych, ewaluacji programów i projektów, przepisów unijnych dotyczących projektów finansowanych z EFS.

Koszt uczestnictwa wynosi:
190 zł dla płatności za usługę zgodnie z art. 43ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy o VAT – Jeśli usługa szkoleniowa ma być finansowana ze środków publicznych w tym np. dotacji unijnych prosimy o wypełnienie Oświadczenia poniżej
190+VAT dla pozostałych płatników
i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów.
OFERTA SPECJALNA!
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za 50% ceny
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88

/Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE , www.idrie.pl/

Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA

:PROWADZENIE DOKUMENTACJI i PRZYGOTOWANIE
DO KONTROLI PROJEKTU POKL
data szkolenia: 07.04.2011 r. godz. 10.00-15.00

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Nazwa instytucji:
NIP:
Adres:
Tel/fax:
e-mail:

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
·gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
·przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

OŚWIADCZENIE

Nazwa Płatnika:
Adres:

Oświadczam, że usługa szkoleniowa IDRIE w dniu …………..(data szkolenia)
jest finansowana w całości ze środków publicznych.

Podpis i pieczęć

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Prowadzenie dokumentacji i przygotowanie do kontroli projektu systemowego PO KL (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»