Archiwalne

OLSZTYN: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

W dniu 28 listopada br. zapraszamy na szkolenie, które ma na celu zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. zmianami w zakresie organizacji i finansowania.

Na szkolenie zapraszamy:

1. Przedstawicieli jst oraz jednostek organizacyjnych szczebla: gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego w tym min. ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych.
2. Przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną
3. Rodziny zastępcze.

Program szkolenia:

1. Zadania administracji publicznej w zakresie wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
2. Wspieranie rodziny- profilaktyka i praca z rodziną, jako podstawa działań systemowych.
Praca z rodziną
a) Gminne programy wspierające rodzinę
b) Asystent rodziny
3. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka.
a) Placówki wsparcia dziennego.
b) Rodzina wspierająca
c) Inne instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny.
4. Piecza zastępcza.
 Rodzinna piecza zastępcza
Formy pieczy zastępczej
Kwalifikacja rodzin zastępczych
Rodzina pomocowa
Organizator pieczy zastępczej
Koordynator pieczy zastępczej
Świadczenia dla rodzin zastępczych
 Instytucjonalna piecza zastępcza
Organizacja placówek opiekuńczo-wychowawczych
Standardy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
5. Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
6. Pomoc dla osób usamodzielnianych.
Zasady udzielania pomocy pełnoletnim wychowankom
7. Postępowanie adopcyjne.
Rola i zadania ośrodków adopcyjnych.
Procedura adopcyjna.
8. Zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
9. Przepisy przejściowe.

Wykłada
Pani Anna Kuszczuk – Główny specjalista w Wydziale Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, współautor ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Więcej informacji pod numerem tel. 089 522 14 82

Zapraszamy !

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
Nowaaa » 05 grudnia 2021, 11:41

Skład rodziny ZR

Janek123 » 04 grudnia 2021, 22:24

Odsetki bankowe

Harriezhou » 04 grudnia 2021, 03:58

pandora bedels sports bestellen