Newsy

Aktywna pomoc społeczna i standardy


Rozpoczęła się Konferencja Pracowników Socjalnych poświęcona metodzie pracy socjalnej ze środowiskiem lokalnym. W zorganizowanym w Warszawie w dniach 7-9 listopada spotkaniu biorą udział uczestnicy z wielu rejonów Polski oraz goście z Wielkiej Brytanii.

Przyjechało 170 osób, które na co dzień pracują metodą CAL lub zamierzają rozpocząć działalność tą metodą pracy socjalnej. Są to przede wszystkim pracownicy socjalni oraz kadra kierownicza placówek pomocy społecznej. W pierwszym dniu konferencji uczestnicy wysłuchali wystąpień prelegentów oraz wzięli udział w panelu dyskusyjnym pt. Dlaczego Warto robić OSL? Czy warto organizować społeczność lokalną?

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Pan Paweł Jordan – ekspert CAL. Następnie głos zabrała Pani Zuzanna Grabusińska z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, która zwróciła uwagę na między innymi coraz bardziej wyczerpującą się formułę systemu pomocy społecznej w wersji działań wyłącznie ratowniczych i osłonowych. MPiPS realizuje w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi projekt Standardy w Pomocy. Jednym z rezultatów tego projektu będzie przygotowanie założeń do aktów prawnych. Zdaniem przedstawicielki MPiPS nowy paradygmat pomocy społecznej powinien zawierać działania osłonowe, ratownicze oraz aktywizujące.

Pan dr Marek Rymsza z Instytutu Spraw Publicznych zwrócił uwagę na dostrzegalne zainteresowanie środowiskową metodą pracy socjalnej. Mówił o konieczności powołania do życia instytucji organizatora społeczności lokalnej, który będzie pełnił funkcję animatora, mediatora oraz osoby kształtującej lokalną politykę społeczną. Dr Rymsza podkreślił również kwestię konieczności oddzielenia profesjonalnej pracy socjalnej od wypłaty zasiłku z pomocy społecznej. Zwracając się do obecnych postulował potrzebę zmiany tożsamości grupy zawodowej pracowników socjalnych w Polsce. Pracownik socjalny to przede wszystkim osoba skupiona na pracy socjalnej a nie urzędnik. Osoba która działa na rzecz społeczności lokalnej wspólnie z tą społecznością lokalną.

Pan dr Bohdan Skrzypczak – prezes Stowarzyszenia CAL mówił o modelu organizowania społeczności lokalnej. Podkreślał konieczność istnienia komplementarnego systemu pomocy społecznej łączącego w sobie aspekt ratowniczo-osłonowy z profesjonalną pracą socjalną. Postulował „odkrycie siły społeczności lokalnych”. Zwrócił uwagę na zagrożenia związane z finansowaniem działań dot. pracy ze środowiskiem lokalnym. Kto zapewni pracownikom socjalnym środki do pomagania w ten sposób? Organizowanie społeczności lokalnej to proces długotrwały. Pozytywne zmiany pojawiają po roku albo 2 latach. Zdaniem Pana Skrzypczaka osoba, która zajmuje się pracą ze środowiskiem lokalnym to zarazem mediator, animator oraz polityk społeczny. OSL – organizacja społeczności lokalnej powinna być traktowana jako rodzaj usługi, którą wykonują instytucje pomocy społecznej lub organizacje pozarządowe lub obywatelskie.

Organizowanie społeczności lokalnej
Bohdan Skrzypczak – Stowarzyszenie CAL
clip video http://www.youtube.com/watch?v=v4QBWcUaAUA

Pan Cezary Mirzejewski – polityk społeczny, ekspert ds. funduszy i projektów unijnych przybliżył uczestnikom możliwości finansowania projektów dot. PAL oraz CAL. Pochwalił system pomocy społecznej za wzorowe wykorzystywanie funduszy unijnych. Mówił o polityce społecznej w tym o ubóstwie i priorytetach dot. finansowania projektów unijnych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Prezentacja autor C. Mirzejewski [ tutaj ].pptx

Ważnym wydarzeniem była Dyskusja Panelowa nt. Dlaczego Warto robić OSL? w której uczestniczyli praktycy: Pani Barbara Magiera – Burmistrz Radlina, Pani Krystyna Kryszewska, Dyrektor MOPS Radlin, Paweł Jordan ekspert CAL oraz przedstawiciele świata nauki: prof. Jerzy Krzyszkowski z Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, Uniwersytet Łódzki oraz dr hab. Mirosław Grewiński – Wydział Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. Moderatorem tego panelu był dr Bohdan Skrzypczak – prezes CAL.

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyło się wystąpienie gości z Wielkiej Brytanii. Panie Ann Hindley i Val Harris Sostenga przybliżyły uczestnikom kanony pracy ze środowiskiem lokalnym, które realizują w swoim kraju. Istotny jest sam proces, który inicjuje animator społeczny. „Podróż do celu jest elementem dotarcia do celu” – tak zatytułowały swoją prezentację.

więcej na ten temat w serwisie ops.pl

Konferencja Pracowników Socjalnych CAL

źródło: inf. własna
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Skuteczna Pomoc Społeczna – konkurs

06 lipca 2018      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o ogłoszeniu konkursu...»

Specjalistyczna pomoc a interwencja sądu

28 lipca 2017      TAGI:      
  W przypadku kiedy dobro dziecka jest zagrożone uruchamianych jest wiele instytucji,...»

Pomoc prawna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

20 lutego 2018      TAGI:      
Rozpoczął się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który potrwa...»

Kampania „Wybieram pomoc”

17 marca 2017      TAGI:      
Od dnia 1 marca 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...»

Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej uchyliło rąbka tajemnicy o kierunkach...»
społecznik13 » 19 września 2018, 16:06

Dopłaty unijne, jak liczyć dochód?

pracownik12345 » 19 września 2018, 15:38

dochód uzyskany i przekroczenie

mania0m0 » 19 września 2018, 15:31

Rachunki do umowy zlecenia - gdzie?