Newsy

Gminy nie muszą zatrudniać asystentów rodziny

cyt. " Jeśli gmina do tej pory radziła sobie przy pomocy znakomicie przygotowanych, mobilnych pracowników socjalnych, to kierownik ośrodka pomocy społecznej może uznać, że poradzą sobie w ten sposób również z zadaniami asystenta. "

Gminy nie muszą zatrudniać asystentów rodziny – uważa MPiPS. Resort przekonuje też, że szacowane przez jst koszty wprowadzenia rozwiązań ustawy o pieczy zastępczej są zawyżone. Samorządowcy proszą o kolejne rozmowy w tej sprawie po zaprzysiężeniu nowego rządu.

W czwartek odbyło się spotkanie samorządowców z przedstawicielami resortu pracy i polityki społecznej oraz resortu finansów poświęcone skutkom finansowym wchodzącej z początkiem roku w życie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Ustawa wprowadza m.in. nowe stanowiska w gminach i powiatach – odpowiednio asystentów rodzinnych i koordynatorów pieczy zastępczej. Samorządy od dawna alarmują, że oznacza to wzrost etatów i pociąga za sobą ogromne wydatki.

Według szacunków Związku Powiatów Polskich wszystkie nowe zadania wynikające z ustawy (oprócz nowych etatów są to choćby koszty remontów i utrzymania domów dziecka) będą kosztować jednostki samorządu terytorialnego ponad 700 mln zł. Środki te nie zostały dla nich zabezpieczone w budżecie państwa.

Jak przekonują przedstawiciele resortu pracy, głównym powodem wysokich szacunków wykazanych przez jst jest to, że w przedstawionych planowanych budżetach uwzględniono gros rozwiązań fakultatywnych. Zdaniem MPiPS nieobligatoryjne jest m.in. powoływanie w gminie asystenta rodziny.

– Gmina w postaci asystenta uzyskała dodatkowe narzędzie pracy z rodziną – wyjaśniała Alina Wiśniewska, dyrektor departamentu polityki rodzinnej w MPiPS.

Jak podkreśliła, jest on zatrudniany na wniosek pracownika socjalnego, który po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego uważa za słuszne przyznanie rodzinie takiego wsparcia. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje kierownik ośrodka pomocy społecznej.

– Nie ma tutaj obliga, nie ma nałożonego na gminy obowiązku zatrudnienia asystenta – stwierdziła dyrektor Wiśniewska. – Jeśli gmina do tej pory radziła sobie przy pomocy znakomicie przygotowanych, mobilnych pracowników socjalnych, to kierownik ośrodka pomocy społecznej może uznać, że poradzą sobie w ten sposób również z zadaniami asystenta – dodała.

Strona samorządowa nie była jednak przekonana do tej argumentacji. Wskazywała na zapisy w ustawie, które odwołują się do asystentów.

– Zgodnie z ustawą praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego – przypomniała mec. Bernadeta Skóbel. – Ta ustawa nie likwiduje limitów zatrudniania pracowników socjalnych wyznaczonych ustawą o pomocy społecznej. Skoro muszą być spełnione minimalne standardy liczby pracowników socjalnych, oznacza to konieczność zatrudnienia asystentów, jeżeli taka potrzeba się pojawi – wskazywała.

Skóbel pytała też w imieniu samorzadowców, kto będzie wykonywał wymienione w ustawie obowiązki asystenta rodziny skoro jego powołanie nie jest obligatoryjne?

– To są zadania asystenta rodziny, ale nie muszą być wykonywane przez niego. Przepis należy rozumieć tak, że jeśli już jest powołany asystent, wówczas on te zadania wykonuje – przekonywała Alina Wiśniewska.

Przyznała, że gmina będzie zobligowana do tego, by powołać asystenta rodziny, jeżeli sąd opiekuńczy orzeknie o zobowiązaniu rodziny do pracy z asystentem.

– Chcemy rozmawiać w tej sprawie jeszcze raz zaraz po zaprzysiężeniu rządu. W małym zespole roboczym z udziałem przedstawicieli ministerstwa finansów, ministerstwa pracy i przedstawicieli wszystkich szczebli samorządów chcemy spotkać się jeszcze raz i na spokojnie przeliczyć koszty – podsumowuje Stanisław Jastrzębski, wójt gminy Długosiodło.

Związek Powiatów Polskich zapowiedział złożenie projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, który nowe obligatoryjne zadania zamieni na zadania fakultatywne.

– Dzięki temu ten samorząd, który będzie stać na realizację nowych zadań, będzie miał taką możliwość. Nie nakładajmy ich jednak obowiązkowo na wszystkich. To najbardziej roztropne rozwiązanie w obecnej sytuacji państwa. Prosimy o przychylne potraktowanie projektu – apelował Marek Wójcik z ZPP.

źródło: Piecza ministerialna, samorzad.pap.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Gminy nie muszą zatrudniać asystentów rodziny (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia

03 listopada 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej...»
Wysokości ryczałtu przysługującego asystentowi rodziny

Wysokości ryczałtu przysługującego asystentowi rodziny

23 lutego 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie określenia wysokości ryczałtu...»
Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA

Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA

05 lutego 2024      TAGI:         
Zgodnie z definicją legalną wyrażoną w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...»
Świadczenie wspierające - kolejne założenia

Baza asystentów osobistych

14 lutego 2023      TAGI:      
Fundacja Avalon, znana jako jedna z największych organizacji pozarządowych, pomagających...»
Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny

„Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny” (Wydawnictwo Difin)

21 marca 2024      TAGI:         
Najnowsza książka autorstwa Izabeli Krasiejko oraz Małgorzaty Ciczkowskiej-Giedziun...»