Newsy

Gminy nie muszą zatrudniać asystentów rodziny

cyt. " Jeśli gmina do tej pory radziła sobie przy pomocy znakomicie przygotowanych, mobilnych pracowników socjalnych, to kierownik ośrodka pomocy społecznej może uznać, że poradzą sobie w ten sposób również z zadaniami asystenta. "

Gminy nie muszą zatrudniać asystentów rodziny – uważa MPiPS. Resort przekonuje też, że szacowane przez jst koszty wprowadzenia rozwiązań ustawy o pieczy zastępczej są zawyżone. Samorządowcy proszą o kolejne rozmowy w tej sprawie po zaprzysiężeniu nowego rządu.

W czwartek odbyło się spotkanie samorządowców z przedstawicielami resortu pracy i polityki społecznej oraz resortu finansów poświęcone skutkom finansowym wchodzącej z początkiem roku w życie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Ustawa wprowadza m.in. nowe stanowiska w gminach i powiatach – odpowiednio asystentów rodzinnych i koordynatorów pieczy zastępczej. Samorządy od dawna alarmują, że oznacza to wzrost etatów i pociąga za sobą ogromne wydatki.

Według szacunków Związku Powiatów Polskich wszystkie nowe zadania wynikające z ustawy (oprócz nowych etatów są to choćby koszty remontów i utrzymania domów dziecka) będą kosztować jednostki samorządu terytorialnego ponad 700 mln zł. Środki te nie zostały dla nich zabezpieczone w budżecie państwa.

Jak przekonują przedstawiciele resortu pracy, głównym powodem wysokich szacunków wykazanych przez jst jest to, że w przedstawionych planowanych budżetach uwzględniono gros rozwiązań fakultatywnych. Zdaniem MPiPS nieobligatoryjne jest m.in. powoływanie w gminie asystenta rodziny.

– Gmina w postaci asystenta uzyskała dodatkowe narzędzie pracy z rodziną – wyjaśniała Alina Wiśniewska, dyrektor departamentu polityki rodzinnej w MPiPS.

Jak podkreśliła, jest on zatrudniany na wniosek pracownika socjalnego, który po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego uważa za słuszne przyznanie rodzinie takiego wsparcia. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje kierownik ośrodka pomocy społecznej.

– Nie ma tutaj obliga, nie ma nałożonego na gminy obowiązku zatrudnienia asystenta – stwierdziła dyrektor Wiśniewska. – Jeśli gmina do tej pory radziła sobie przy pomocy znakomicie przygotowanych, mobilnych pracowników socjalnych, to kierownik ośrodka pomocy społecznej może uznać, że poradzą sobie w ten sposób również z zadaniami asystenta – dodała.

Strona samorządowa nie była jednak przekonana do tej argumentacji. Wskazywała na zapisy w ustawie, które odwołują się do asystentów.

– Zgodnie z ustawą praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego – przypomniała mec. Bernadeta Skóbel. – Ta ustawa nie likwiduje limitów zatrudniania pracowników socjalnych wyznaczonych ustawą o pomocy społecznej. Skoro muszą być spełnione minimalne standardy liczby pracowników socjalnych, oznacza to konieczność zatrudnienia asystentów, jeżeli taka potrzeba się pojawi – wskazywała.

Skóbel pytała też w imieniu samorzadowców, kto będzie wykonywał wymienione w ustawie obowiązki asystenta rodziny skoro jego powołanie nie jest obligatoryjne?

– To są zadania asystenta rodziny, ale nie muszą być wykonywane przez niego. Przepis należy rozumieć tak, że jeśli już jest powołany asystent, wówczas on te zadania wykonuje – przekonywała Alina Wiśniewska.

Przyznała, że gmina będzie zobligowana do tego, by powołać asystenta rodziny, jeżeli sąd opiekuńczy orzeknie o zobowiązaniu rodziny do pracy z asystentem.

– Chcemy rozmawiać w tej sprawie jeszcze raz zaraz po zaprzysiężeniu rządu. W małym zespole roboczym z udziałem przedstawicieli ministerstwa finansów, ministerstwa pracy i przedstawicieli wszystkich szczebli samorządów chcemy spotkać się jeszcze raz i na spokojnie przeliczyć koszty – podsumowuje Stanisław Jastrzębski, wójt gminy Długosiodło.

Związek Powiatów Polskich zapowiedział złożenie projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, który nowe obligatoryjne zadania zamieni na zadania fakultatywne.

– Dzięki temu ten samorząd, który będzie stać na realizację nowych zadań, będzie miał taką możliwość. Nie nakładajmy ich jednak obowiązkowo na wszystkich. To najbardziej roztropne rozwiązanie w obecnej sytuacji państwa. Prosimy o przychylne potraktowanie projektu – apelował Marek Wójcik z ZPP.

źródło: Piecza ministerialna, samorzad.pap.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny – czy legitymowanie jest zasadne?

12 sierpnia 2020      TAGI:         
Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania z wielu ulg. Przybiera ona postać dokumentu...»

Program Asystent rodziny edycja 2020. Duża zmiana w dofinansowywaniu

20 lipca 2020      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło kolejną edycję programu...»
Dodatki dla asystentów rodziny

Dodatki dla asystentów rodziny

06 lipca 2020      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało 1700 złotych dodatku...»
Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Nowy tekst jednolity ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

W dniu 8 maja 2020 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Federacja w sprawie dodatków dla asystentów rodziny

Federacja w sprawie dodatków dla asystentów rodziny

25 stycznia 2021      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wystąpiła...»