Archiwalne

”Diagnoza jako narzędzie pracy z trudnym klientem”

Akademia Rozwoju „Horyzont” Katarzyna Olobry-Księżak zaprasza na kolejną edycję szkolenia „Diagnoza – jako narzędzie pracy z trudnym klientem”, które odbędzie się w dniach 09 – 12. 02. 2012 w Warszawie. Szkolenie poświęcone jest tematyce pracy z rodzinami i osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Cel szkolenia:
• Poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej;
• Zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do lepszego zrozumienia klienta;
• Nauka tworzenia adekwatnego planu pracy z klientem
• Poznanie sposobów pracy z osobami zagrożonymi marginalizacją społeczną;
• Zapoznanie z metodami motywowania klientów do zmiany.

Szkolenie adresowane jest do:
• pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej,
• asystentów rodzinnych,
• kuratorów społecznych i zawodowych,
• psychologów i pedagogów,
• wychowawców świetlic socjoterapeutycznych,
• studentów psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej,
• oraz do wszystkich zainteresowanych tematyką pracy z rodziną.

Istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia dla zamkniętej grupy. Szczegóły ustalamy indywidualnie z zainteresowanym klientem.

Treść merytoryczna szkolenia:
• Podstawy psychologii rozwojowej.
• Rola rodziny i relacji emocjonalnych w rodzinie jako czynnik kształtujący osobowość człowieka;
• Funkcjonowanie emocjonalne i społeczne człowieka – analiza przyczyn
• Formułowanie hipotez w tworzeniu diagnozy.
• Wywiad diagnostyczny – metody i narzędzia;
• Formułowanie diagnozy w pracy z osobami zagrożonymi marginalizacją społeczną.
• Tworzenie korekcyjnego planu pracy z klientem w oparciu o diagnozę.
• Umiejętne wyznaczanie adekwatnych celów pracy z klientem
• Sposoby pracy z klientem.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, prowadzone jest przez pedagogów, psychologów oraz terapeutów posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy środowiskowej z trudnym klientem.

Miejsce szkolenia:
• Warszawa
Termin szkolenia:
• 9-12.02.2012r
Liczba godzin:
• 38 godz. dydaktycznych
Koszt szkolenia:
• 500 zł ( cena zawiera : usługę trenerską, profesjonalne materiały szkoleniowe, prezentację multimedialną, certyfikat ukończenia szkolenia, bazę lokalową, całodniowy serwis kawowy)
• Dla instytucji zgłaszających na szkolenie więcej niż jednego pracownika, dla studentów oraz absolwentów naszych szkoleń 10% zniżki

Zasady zgłaszania się na szkolenie:

• Nadesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce pracy lub wykonywany zawód) na adres mailowy [email protected]
• Zgłoszenie telefoniczne: 691 359 580
• Termin zgłoszenia: zgłoszenia przyjmowane są do dnia 28.01.2012r.
O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
• Potwierdzeniem zgłoszenia mailowego jest wpłata zaliczki w wysokości 250 zł na konto: 25 1440 1387 0000 0000 1153 9882 Akademia Rozwoju „Horyzont” Katarzyna Olobry-Księżak , ul. Górczewska 200C/113
01-460 Warszawa, do dnia 29.01.2012 r.

Akademia Rozwoju Horyzont ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora uczestnicy otrzymają zwrot zaliczki.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia można uzyskać pod nr telefonu 691 359 580 a także pod adresem e-mail: [email protected] a także na naszej stronie internetowej www.akademia-horyzont.com

Serdecznie zapraszamy!

Opracowanie i własność Katarzyna Olobry-Księżak

oprac. ops.pl angoc

Komentarze ”Diagnoza jako narzędzie pracy z trudnym klientem” (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»